menu

02 LIP

02 LIP

1931

2 lipca 1931 roku w mieszczącym się pałacyku Sokoła kinie „Znicz” odbył się pierwszy seans filmowy z dźwiękiem, kończąc w Pruszkowie erę kina niemego. Reporter „Echa Podmiejskiego” (nr 13, 19 VII 1931) donosił:

Pruszków – jedno z większych miast osiedli podmiejskich pozyskał dźwiękowiec. Obniżenie poziomu artystycznego filmów niemych zmusiło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które prowadzi kino „Znicz” zaprowadzić dźwiękowiec. Dnia 2 lipca odbyło się pierwsze wyświetlenie filmu dźwiękowego „Parada miłości”. Dźwiękowiec zainstalowany w „Zniczu” należy do najlepszych aparatów, jakie są dziś w użyciu. Przypuszczać należy, że mieszkańcy Pruszkowa i okolic chętnie przebywać będą w „Zniczu”, gdzie technika filmu jak również i sala niczem nie ustępują stolicy.

Skip to content