menu

20 CZE

20 CZE

1937

W niedzielę 20 czerwca, na boisku Sokoła w Pruszkowie, odbył się próbny pokaz przedzlotowy z udziałem ponad 1000 widzów w obecności przedstawicieli miasta, oraz naczelnych władz Sokolstwa z prezesem dzielnicy druhem N. Maksysiem, wiceprezesem okręgu warszawskiego druhem mec. Szymaszkiem i naczelnikiem okręgu druhem ppłk. H. Chełmickim na czele. Na uroczystość złożył się bogaty program obejmujący w pierwszej części ćwiczenia wolne, ćwiczenia na przyrządach, piramidki, skoki. W drugiej : część rozrywkową przy ognisku. Pokaz zaczął się o 4-ej pp. defiladą ćwiczących w liczbie 80 ze znacznym udziałem dorostu. Większą część programu wypełniły zawsze efektowne przygotowania na zlot do Katowic, ćwiczenia wolne druhen i druhów z towarzyszeniem orkiestry sokolej pod dyrekcją druha Szugajewa. Najlepiej wypadły obrazy w wykonaniu druhen, doskonale zgranych i pełnych wdzięku. Wiele zainteresowania, a niejednokrotnie i humoru wywołały skoki przez konia z trampoliny. Może najbardziej atrakcyjną częścią programu były obok skoków ćwiczenia druhów na przyrządach: drążkach i poręczach, w których sprawność szła w parze z płynnością w wykonywaniu poszczególnych elementów. Poczesne miejsce w pokazie zajęły występy dorostu, które wyrażały, że celem Sokoła jest przygotowanie młodzieży na przyszłych obrońców ojczyzny. Wyrazem tego były szermierka, oraz budząca ogólną wesołość kawaleria w barwnych strojach sokolich, nie pozbawiona komicznych incydentów, zwłaszcza przy spadku ułana z drewnianego konia. Na numer złożyły się kawaleryjskie kłucia i młynki lancą, w takt uwert. Suppego „Lekka kawaleria”. Dorost żeński pokazał śląskiego „trojaka”, oraz skoki. Wieczorem odbyła się wesoła zabawa ;’przy ognisku, urozmaicona szeregiem występów i atrakcji. Gorące przyjęcie z jakim przyjmowała publiczność każdy numer programu świadczy o zrozumieniu przez społeczeństwo ważnej roli wychowawczej Sokoła w życiu narodu.

„Głos Pruszkowa” z 20 VI 1937 r.

Skip to content