menu

20 STY

20 STY

20 stycznia 1924 roku odbyło się uroczyste poświęcenie biblioteki miejskiej w Pruszkowie. Oczywiście, historia pruszkowskiej biblioteki sięga jeszcze początku XX wieku. Marian Skwara w monografii „Historia Biblioteki Publicznej w Pruszkowie do roku 1989” (Książnica Pruszkowska 2023) pisze, że powstała ona prawdopodobnie w 1903 lub 1904 roku dzięki inicjatywie znanej pedagożki Marii Weryho-Radziwiłłowicz i doktora Rafała Radziwiłłowicza, ordynatora w tworkowskim szpitalu, a w porozumieniu z hrabią Antonim Potulickim. Funkcjonowała ona przy otwartej w 1903 roku szkole dla pensjonarek „Mariadwinek”, która miała swoją siedzibę w Pruszkowie w domu hrabiego Potulickiego. Ze względów formalnych miała ona funkcjonować jako biblioteka i czytelnia dla pracowników cegielni hr. Potulickiego, ale była ponoć dostępna dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa. W 1907 roku jej siedzibę przeniesiono do nieistniejącej już kamienicy przy ul. Kościuszki, tej samej w której mieszkał znany nam Jan Szczepkowski. W 1910 roku księgozbiór biblioteki zasiliły książki ze zlikwidowanej biblioteki kolejowej. Do 1923 roku pozostawała biblioteką prywatną, zarządzaną przez Towarzystwo Biblioteki i Czytelni. Miastu została przekazana właśnie w 1923 roku. 20 stycznia 1924 r. otworzono więc dla czytelników bibliotekę, która miała już całkiem długą historię, ale tego momentu miała być biblioteką miejską, zarządzaną przez władze miasta Pruszkowa. Jej kontynuatorką jest dziś Książnica Pruszkowska, której życzymy w związku z okrągłą rocznicą kolejnych stu lat istnienia! A w protokole sporządzonym z okazji otwarcia biblioteki, którego skan zamieścił Marian Skwara w swojej monografii, czytamy:

D. 20/I – 1924 r. odbyła się uroczystość otwarcia Biblioteki i Czytelni miejskiej w Pruszkowie. Instytucja ta powstała z darowizny uczynionej na rzecz miasta przez Towarzystwo Biblioteki i Czytelni. Darowizna ta składa się nie tylko z księgozbioru w ilości 2500 dzieł, lecz i z półek i całego szeregu sprzętów. Otwarcie odbyło się w obecności niżej podpisanych przedstawicieli Rady Miejskiej, Magistratu, wybranego przez Radę Miejską Zarządu Czytelni, członków byłego Zarządu oraz zaproszonych gości.

Pod protokołem podpisali się m.in.: J. Cichecki (burmistrz miasta), Słowik, Ks. Edward Tyszka (który dokonał poświęcenia), M. Wolframowa, Jan Szczepkowski, Makowski, Kazimierz Wollf, W. Chełmiński, Bronisław Kopp, F. Czerwijowski, W. Rzeczycki

Skip to content