menu

21 CZE

21 CZE

1931

21 czerwca 1931 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku w Szkole Handlowej Rembertowicza, która działała w latach 1928-1935 w gmachu „Sokoła”, podczas którego rozdano dyplomy pierwszym abiturientom szkoły. 28 czerwca „Echa Podmiejskie” pisały:

Koedukacyjna szkoła handlowa p. M. Rembertowicza, istniejąca w Pruszkowie od lat trzech jest typem szkoły średniej najbardziej dostępnej dla młodzieży kończącej szkoły powszechne i daje podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla tych, których warunki życiowe zmuszają już do objęcia posady w handlu lub, którzy pragną kształcić się wyżej. Pierwszy zastęp abiturjentów szkoły opuszcza progi, aby wyruszyć w świat o własnych siłach. Uroczystość wręczenia świadectw uczennicom i uczniom, odbyta w dn. 21-go czerwca r. b. w obecności rodziców i przedstawicieli miejscowego społeczeństwa miała charakter nie tylko uroczysty, lecz i wzruszający. Rozrzewnione do łez uczennice i uczniowie żegnali serdecznie dyrektora i personel nauczycielski.—Ci ostatni nie mogli się również oprzeć wzruszeniu, tak Ich rozrzewniła swem przemówieniem absolwentka Janina Białecka. Fakt ten dowodzi szczerych wzajemnych stosunków między wychowawcami, a uczniami dalekich od owej nieufności, a nawet nieraz cichej walki, dającej się obserwować w niektórych szkołach. Nie mniej serdecznie dziękował w imieniu rodziców p. Lubelski p. dyrektorowi i zespołowi nauczycielskiemu za troskliwą i serdeczną opiekę nad uczniami. Miłą innowacją było rozdanie nagród Koła Rodzicielskiego w postaci książek, wręczonych wybitniejszym uczniom za ich pracę, oraz książeczek oszczędnościowych, z wkładką 5-złotową, tym, którzy największe kwoty zdołali zaoszczędzić ze swych skromnych środków. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali: Balcerówna Władysława, Białecka Irena, Galska Helena, Grynczak Andrzej, Hajdrychówna Aleksandra, Hass Wiktor, Konecka Barbarą, Kuśmierzówna Stanisława, Lubelska Bogumiła, Majewski Stanisław, Nowicki Mieczysław, Paluchowska Natalja, Strycharczykówna Eugenja, Szmidtówna Marja. Dyrekcja szkoły ulokowała 18 wychowańców na przymusową praktykę w różnych zakładach przemysłowych.

Skip to content