menu

21 PAŹ

21 PAŹ

1875

21 października 1875 roku w Borysowie na Ukrainie urodził się Jan Dionizy Piotrowski (1875–1964), inżynier technolog, organizator przemysłu obrabiarkowego, organizator i pierwszy dyrektor techniczny wytwórni obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pruszkowie. W biogramie w Internetowym Polskim Słowniku Biograficznym czytamy, między innymi, że był zasłużonym „organizatorem, jako naczelny inżynier, fabryk obrabiarek w Porębie i Pruszkowie. Od maja 1923 aż do wybuchu wojny 1939 r. był członkiem zarządu Stowarzyszenia i dyrektorem technicznym obu fabryk. Pod kierunkiem P-ego fabryki w Porębie i Pruszkowie stały się w dwudziestoleciu międzywojennym największym producentem obrabiarek w Polsce. P. był przeświadczony o podstawowej roli przemysłu obrabiarkowego zarówno dla życia gospodarczego, jak i szeroko pojętego postępu technicznego. (…) Prace nad nowymi konstrukcjami obrabiarek podjęło założone z jego inicjatywy Biuro Konstrukcyjne przy zakładach w Pruszkowie. P. nie negował jednak konieczności poznawania najnowszych zagranicznych osiągnięć i temu służyły jego liczne wyjazdy do Niemiec, Czechosłowacji, Anglii, Belgii, Szwecji i Holandii. W swojej działalności starał się utrzymać kontakty z odpowiednimi katedrami Politechniki Warszawskiej i Lwowskiej. Po śmierci w r. 1929 kierownika katedry obrabiarek Politechniki Warszawskiej Henryka Mierzejewskiego otrzymał propozycję objęcia katedry, lecz nie zgodził się, nie chcąc zrezygnować z bezpośredniej pracy w przemyśle obrabiarkowym.”

Skip to content