menu

23 WRZ

23 WRZ

1918

Afisz przedstawienia za „Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic” (Książnica Pruszkowska 2016)

23 września 1918 r. o godzinie 6.30 wieczorem w sali widowiskowej „Wenus” przy ul. Stalowej 3 (później przemianowanej na salę „Ergos”) rozpoczęła się premiera spektaklu „Bracia Luria” Jakuba Gordina. Sztukę w reżyserii Abrahama Koziebrockiego wystawiła sekcja dramatyczna przy Związku Syjonistycznym w Pruszkowie. Jak podaje Marian Skwara w monografii „Pruszkowscy Żydzi” (Książnica Pruszkowska 2007) Jidysze Dramatisze Krajz działało w Pruszkowie od 1917 r. Jego założycielami byli Abraham i Fajga Koziebroccy. Abraham był bodaj najbardziej charyzmatyczną postacią żydowskiej społeczności Pruszkowa – nauczycielem w świeckiej szkole, organizatorem teatru i mentorem dla żydowskiej młodzieży, dla której organizował spotkania kółka dyskusyjnego nazywanego przez uczestników „małym uniwersytetem” podczas których wspólnie dyskutowali o Ibsenie, Tołstoju czy Nietzschem. Do wybuchu II wojny koło dramatyczne wystawiło 23 sztuki żydowskich autorów, m.in. Abrahama Goldfadena czy Szolema Alejchema. Abraham, jego żona Fajga i córka Lea zginęli podczas Holokaustu.

1928

23 września 1928 roku odbyły się pierwsze w historii miasta zawody sportowe o mistrzostwo Pruszkowa zorganizowane przez Miejski Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Dyscyplin było sporo, więc zawody zorganizowano w trzech terminach. Pierwsza tura zawodów odbyła się 23 września, kolejna tydzień później, a zakończenie 21 października. 18 października 1928 roku „Polska Zbrojna. Organ poświęcony sprawom obrony państwa” donosiła:

Pierwsze zawody sportowe o mistrzostw o m. Pruszkowa odbywały się w dniu 23 i 30 września r. b. dokończenie zaś nastąpi w dnia 21 października r. b. o godz. 8 — 11, a mianowicie: bieg sztafetowy pań, panów i pięciobój lekkoatletyczny. Mistrzostwa obejmowały następujące zawody zespołowe: pięciobój wojskowy, trójbój kobiecy, strzelanie zespołowe, pięciobój lekkoatletyczny, za które zwycięskie drużyny otrzymają nagrody przechodnie, oraz zawody indywidualne (biegi, rzuty, skoki, strzelanie z łuku, strzelanie z broni małokalibrowej, pchnięcie kulą, za które zwycięzcy o trzy mają żetony. Miejski Komitet W. F. i P. W. w Pruszkowie, doceniając wagę zawodów o mistrzostw o miasta dla celów spopularyzowania sportów i wychowania fizycznego, zwłaszcza w osiedlu fabrycznem jakiem jest Pruszków, nie szczędził trudów, by po raz pierwszy zorganizowane zawody o mistrzostwo miasta, objęły wiele dziedzin sportu, szczególniej z zakresu współzawodnictwa zespołowego, a chcąc upamiętnić ten nowy okres życia sportowego w Pruszkowie, postanowił rozdanie nagród przechodnich i indywidualnych urządzić specjalnie uroczyście. Rozdanie nagród od będzie się o godz. 11-ej na terenie Tow. G imn. „Sokół” przy ul. Kościuszkowskiej.

Skip to content