menu

24 CZE

24 CZE

1923

Lipcowe „Echo Pruszkowskie” (1 VII 1923 r.) donosiło:

Dnia 24 czerwca na boisku szkoły kolejowej w Żbikowie odbył się popis uczni Gimnazjum Państwowego im. Tomasza Zana. Na program złożyły się: gimnastyka szwedzka, biegi na 60 mtr., rzuty oszczepem, pchnięcie kulą, skoki o tyczkę, gry sportowe itd. Niektóre wyniki  zasługują na uwagę, a mianowicie: skok o tyczce p. Ćwierciakiewicz – 2.40 met., rzut oszczepem – Cz. Kowalski 26.80 met. Największe zainteresowanie publiczności wzbudziły piramidy i gra w piłkę („rughby”), prowadzona w dobrym tempie i z dużą wprawą. Dochód z popisu został przeznaczony na popieranie wychowania fizycznego.

Skip to content