menu

24 LIS

24 LIS

1937

Józef Troetzer, zbiory Książnicy Pruszkowskiej

24 listopada 1937 roku zmarł Józef Troetzer – inżynier, zasłużony dla Pruszkowa działacz społeczny i przemysłowiec, założyciel działającej w Pruszkowie w latach 1903-1914 fabryki produkującej sprzęt pożarniczy „Józef Troetzer i S-ka”. 30 listopada 1937 r. „Głos Pruszkowa” pisał:

Dnia 24 listopada b. r. zmarł w Warszawie ś. p. inżynier Józef Troetzer. Zmarły długie lata pracował i mieszkał w Pruszkowie. Przed wojną światową prowadził tu własną fabrykę metalową, obecnie wytwórnię Stowarzyszenia Mechaników. Równie intensywnie pracował społecznie. Duże zasługi położył przy zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej, której był pierwszym komendantem. W czasie wojny oddał sprawie pomocy ludności duże usługi i stał na czele wielu komitetów społecznych nie tylko w Pruszkowie. Był wiceprezesem wielkiej instytucji, jaką byłą Rada Główna Opiekuńcza w Warszawie. Ostatnie lata życia ś. p. Józefa Troetzera zamąciła sprawa upadłego banku spółdzielczego przy ulicy Stalowej, w którym piastował godność prezesa rady. Te przejścia spowodowały wycofanie się zmarłego z życia społecznego, w którym zajmował poczesne miejsce. Pracą zawodową i społeczną zjednał sobie uznanie tych wszystkich, co z nim pracowali.

Skip to content