menu

25 CZE

25 CZE

1935

Pożar w „Anaktorze“. Dnia 25 czerwca o godz. 7.45 rano wynikł pożar w miejscowych Zakładach Stalowych „Anaktor „. Dzięki b. energicznej akcji pracowników fabryki pożaru dało się szybko stłumić i zniszczeniu uległa tylko papa na jednej z hali fabrycznych. Straż miejscowa z kom. W. Chełmińskim przybyła w pół godziny po zupełnem ugaszeniu pożaru, zapewne wskutek braku sygnału alarmowego syreną elektrowni okręgowej, gdyż w tym czasie syrena była uszkodzona. Pomiędzy kom. straży p. Chełmińskim a dyrekcją fabryki wynikła scysja, gdyż dyrekcja odmówiła wpuszczenia straży na teren fabryczny, wskazują na fakt zupełnego ugaszenia pożaru. Za pewne epilog tej scysji dokona się w sądzie.

„Głos Pruszkowa” z 7 VII 1935 r.