menu

25 MAJ

25 MAJ

1900

25 maja 1900 roku „Kurjer Poranny” donosił:

  • Wczoraj warsztaty kolejowe w Żbikowie zwiedzał prezes kolei W. Wied., bar. Kronenberg, w towarzystwie dyrektora kolei rz. r . st. Rydzewskiego i naczelników wydziałów.
  • Wzdłuż nasypu kolejowego na przestrzeni Warszawa-Żbików, ustawiono nową linję słupów do rozwieszenia przewodników telefonicznych, dla połączenia warsztatów kolejowych telefonami ze wszystkiemi biurami w Warszawie.
  • Most drewniany na rzece Utracie pod Pruszkowem, będzie w r. b. przebudowany.
Skip to content