menu

26 STY

26 STY

1924

Pruszkowscy Sokolacy, Książnica Pruszkowska

26 stycznia 1924 roku po prawie siedemnastoletniej przerwie działalność wznowiło założone staraniem m.in. hrabiego Antoniego Potulickiego i Jana Szczepkowskiego jeszcze w 1906 roku pruszkowskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pierwszym prezesem wznowionego „Sokoła” został dyrektor fabryki ołówków Leszek Majewski. „Echo Pruszkowskie” donosiło:

Po 17-tu blisko latach przerwy, zamknięte przez rząd rosyjski gniazdo Tow. „Sokół” w Pruszkowie, wznawia swą działalność. W dniu 26 stycznia odbyło się pierwsze organizacyjne, a jednocześnie i Walne Zebranie, które zgromadziło licznych zwolenników patriotycznej idei sokolskiej i miłośników rozwoju zdrowego ciała – siedziby zdrowego ducha. Posiedzenie zagaił b. członek zarządu dawnego gniazda p. Jan Szczepkowski, krótkiem przemówieniem i wspomnieniem zmarłych prezesa śp. Antoniego hr. Potulickiego, skarbnika śp. Stanisława Kwiatkowskiego i wszystkich poległych lub zmarłych druhów – poczem zaprosił na przewodniczącego zebrania prezesa Okręgu Grodziskiego (do którego gniazdo „Pruszków” należy) druha Korewę. Przewodniczący w dłuższem przemówieniu o zadaniach „Sokoła” podkreślił pozapartyjne stanowisko tej instytucji niesłusznie pomawianej o służbę pewnemu stronnictwu politecznemu, gdy celem towarzystwa jest wyłącznie wychowanie fizyczne i służba Orłowi Białemu. Trudna w dzisiejszych warunkach sprawa lokalu i boiska została bardzo pomyślnie załatwioną wobec zaofiarowania lokalu przez Towarzystwo Akcyjne Fabryki ołówków St. Majewski i S-ka, a boiska przez p. Kwiatkowskiego.
Dokonane przez aklamację wybory do tymczasowego na 3 miesiące Zarządu – dały następujące wyniki: Prezes: inż. Leszek Majewski, zastępca prezesa p. Jan Szczepkowski, Zarząd pp. 1) Bieńkowski Sylwin, 2) Dworzyński, 3) Forbrich, 4) Klepadło senior, 5) Kołakowski, 6) Kosicki, 7) Kwiatkowski, 8), Muszyński, 9) Ryziński, 10) Sobolewski, 11) pani Szczęsna, 12) Węgliński, 13) Wojciechowski i 14) Tober. Komisja rewizyjna: p. Czesław Babicki, p. Bolesław Jakubowski i p. Jan Korycki oraz Sąd honorowy: p. poseł inż. Stanisław Jan Majewski, ks. Edward Tyszka i p. Kurzela. Tymczasowa siedziba „Sokoła” w Pruszkowie i lokal gimnastyczny mieści się w domu Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Ołówków przy ul. Ołówkowej (po b. Straży Obywatelskiej).

Skip to content