menu

26 WRZ

26 WRZ

1924

„Echo Pruszkowskie”, 8 III 1925 r.

26 września 1924 r. otwarte zostało pierwsze oficjalne pruszkowskie kino. Siedziba prowadzonego przez Radę Główną Opiekuńczą w Pruszkowie „Ergosa” mieściła się w podwórku kamienicy przy ul. Stalowej 3, gdzie w 1931 r. przeniesie się siedziba magistratu. „Ergos” był jedną z kilku sal widowisko-rozrywkowych, w których koncentrowało się życie kulturalne miasta. To tu swoje bale, spotkania i przedstawienia organizowały liczne pruszkowskiej towarzystwa i stowarzyszenia. „Echo Pruszkowskie” 5 października 1931 r. pisało:

Staraniem Rady Opiekuńczej m. Pruszkowa zostało otwarte w dniu. 26 września r. b. w sali przy ul. Stalowej Kino „Ergos”. Należy się spodziewać, że będzie się ono cieszyć dużą frekwencją publiczności, nie tylko dzięki ładnej i stosunkowo obszernej sali oraz położeniu swemu w bardziej uczęszczanej dzielnicy miasta, bo blisko stacji ale również i dzięki doborowi obrazów. Na razie kino będzie czynne tylko kilka dni w tygodniu.

Skip to content