menu

26 WRZ

26 WRZ

1898

26 września 1898 roku „Kurjer Poranny” (nr 267) donosił:

  • Stacja Pruszków przy stale zwiększającym się ruchu towarowym obecnie już nie może pomieścić nadchodzących wagonów i to rozpaczliwe położenie ratuje jedynie blizkość przystanku Żbików, dokąd zawiadowca p. Pągowski, wyprowadza większą część wagonów, a nawet chwiIowo umieszcza tam całe pociągi towarowe, gdy te mają być w Pruszkowie wyprzedzane przez osobowe. Manipulacja taka źle wpływa na całą działalność stacji: pociągi opóźniają się, służba stacyjna zaś nadmiernie jest przeciążona pracą. Wskutek tego naczelnik ruchu inżynier T. T. Daragan podał wniosek rozszerzenia stacji na wielką skalę; będzie zbudowanych jeszcze 12 linji stacyjnych z prawej strony stacji. Roboty mają być wykonane na wiosnę r. b., jedna zaś z tych linji jeszcze przed zimą będzie zbudowaną.
  • Warsztaty kolejowe od tygodnia wieczorami już są oświetlane elektrycznością.
  • Cukrownia „Józefów” 1 października rozpoczyna kampanję.
  • Na Pruszków, Żbików, Tworki i okolicę jest tylko 2 strażników, więc wieczorami tylko odważniejsi wychodzą z domów, albowiem różne zaczepki przechodniów przez drabów są teraz na porządku dziennym.

1924

„Echo Pruszkowskie”, 8 III 1925 r.

26 września 1924 r. otwarte zostało pierwsze oficjalne pruszkowskie kino. Siedziba prowadzonego przez Radę Główną Opiekuńczą w Pruszkowie „Ergosa” mieściła się w podwórku kamienicy przy ul. Stalowej 3, gdzie w 1931 r. przeniesie się siedziba magistratu. „Ergos” był jedną z kilku sal widowisko-rozrywkowych, w których koncentrowało się życie kulturalne miasta. To tu swoje bale, spotkania i przedstawienia organizowały liczne pruszkowskiej towarzystwa i stowarzyszenia. „Echo Pruszkowskie” 5 października 1931 r. pisało:

Staraniem Rady Opiekuńczej m. Pruszkowa zostało otwarte w dniu. 26 września r. b. w sali przy ul. Stalowej Kino „Ergos”. Należy się spodziewać, że będzie się ono cieszyć dużą frekwencją publiczności, nie tylko dzięki ładnej i stosunkowo obszernej sali oraz położeniu swemu w bardziej uczęszczanej dzielnicy miasta, bo blisko stacji ale również i dzięki doborowi obrazów. Na razie kino będzie czynne tylko kilka dni w tygodniu.

Skip to content