menu

27 MAJ

27 MAJ

1904

Feliks Kaczanowski. Za: „Szpital Psychiatryczny w Tworkach 1891-1991” (Warszawa 1989)

27 maja 1904 roku w Krakowie urodził się Feliks Kaczanowski – psychiatra, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Tworkach w latach 1944-1976. Urszula Adamska i Anna Śliwicka w monografii (Warszawa 1989 [sic!]) piszą:

Feliks Kaczanowski urodził się 27 maja 1904 r. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął pracę w Tworkach. Publikował prace z neurofizjologii padaczki, psychopatologii stwardnienia rozsianego i psychiatrii sądowej. W latach wojny prowadził kursy sanitarne dla żołnierzy AK i AL., był lekarzem pruszkowskiego Batalionu Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim organizował ucieczki z obozu przejściowego w Pruszkowie. Po wyzwoleniu działał w organizacjach społecznych i politycznych, między innymi jako przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża brał udział w organizowaniu repatriacji Polaków z Zachodu do Polski. Był najbardziej znanym biegłym psychiatrą sądowym w latach 1946-1947. Uczył psychiatrii sądowej nie tylko lekarzy, lecz i pracowników resortu sprawiedliwości. Miał bardzo osobisty stosunek do szpitala, chorych i pracowników. Obdarzony dużą odwagą cywilną i wrażliwością społeczną atakował często przepisy administracyjne i dyrektywy polityczne tamtych czasów. W sumie przepracował w Tworkach 44 lata, w tym 32 jako dyrektor. W wieku 72 lat, 1 marca 1976 roku został przeniesiony na emeryturę i mianowany konsultantem ds. psychiatrii sądowej. Pełnił tę funkcję zaledwie 6 miesięcy, gdyż 7 września 1976 roku zmarł nagle na zawał serca. Został pochowany na cmentarzu szpitalnym w Tworkach. Na jego pogrzeb zjechała się cała psychiatria polska.

Skip to content