menu

28 LIS

28 LIS

1844

W. Olszewski „Maszyny parowe i koleje żelazne” 1890. Źródło: Polona

28 listopada 1844 roku otwarto pierwszy odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, który prowadził z Warszawy do pierwszej stacji, jaką była wieś Pruszków. Następnego dnia „Kurjer Warszawski” donosił:

Dla Kolei żelaznej Warszawskiej wczorajszy dzień będzie zaszczytnie pamiętny. JO. Feldmarszałek Xżę Warszawski, Namiestnik Król:, o godzinie pierwszej z południa, odbył tą koleią podróż do Pruszkowa, wczasie 26 minut wiorst 16 (dwie mile i 2 wiorsty). Słońce świeciło i podróż odbyła się najpomyślniej. Towarzyszyli Xciu Jegomości, JW. Jen:-Inżynierów Dehn, 10-ciu Jenerałów, Konsul Angiel:, 25ciu Członków Komitetu, wielu Sztabs i Ober Oficerów, z Dam JWżna Pisarew Małżonka Gubernatora wojen. z Córką; odbyło oraz tęż podróż przeszło 100 mieszkańców Warszawy. Teraźniejszy Właściciel Pruszkowa W. Skwarcow, gościnnie przyjmował przybyłych; JO. Xżę Namiestnik raczył znajdować się na świetnem śniadaniu u Gospodarza. Podróż z powrotem do Warszawy również była przyiemną a nawet krótszą, bo odbyła się tylko w ciągu 20 minut. Ileż to będzie błogich korzyści.

Skip to content