menu

28 LIS

28 LIS

1844

W. Olszewski „Maszyny parowe i koleje żelazne” 1890. Źródło: Polona

28 listopada 1844 roku otwarto pierwszy odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, który prowadził z Warszawy do pierwszej stacji, jaką była wieś Pruszków. Następnego dnia „Kurjer Warszawski” donosił:

Dla Kolei żelaznej Warszawskiej wczorajszy dzień będzie zaszczytnie pamiętny. JO. Feldmarszałek Xżę Warszawski, Namiestnik Król:, o godzinie pierwszej z południa, odbył tą koleią podróż do Pruszkowa, wczasie 26 minut wiorst 16 (dwie mile i 2 wiorsty). Słońce świeciło i podróż odbyła się najpomyślniej. Towarzyszyli Xciu Jegomości, JW. Jen:-Inżynierów Dehn, 10-ciu Jenerałów, Konsul Angiel:, 25ciu Członków Komitetu, wielu Sztabs i Ober Oficerów, z Dam JWżna Pisarew Małżonka Gubernatora wojen. z Córką; odbyło oraz tęż podróż przeszło 100 mieszkańców Warszawy. Teraźniejszy Właściciel Pruszkowa W. Skwarcow, gościnnie przyjmował przybyłych; JO. Xżę Namiestnik raczył znajdować się na świetnem śniadaniu u Gospodarza. Podróż z powrotem do Warszawy również była przyiemną a nawet krótszą, bo odbyła się tylko w ciągu 20 minut. Ileż to będzie błogich korzyści.

1943

28 listopada 1943 r. na dworcu kolejowym w Pruszkowie zabity został członek sztabu Okręgu Gwardii Ludowej Stefan Jodłowski ps. „Stefan”, który miał przy sobie kartkę z adresem domu przy ul. Robotniczej (dziś numer 50), gdzie ukrywał dowódca oddziału GL Władysław Lasocki ps. „Wołodyjowski”. Jeszcze tego samego dnia żandarmi niemiecki oraz przedstawiciele Gestapo otoczyli jego kryjówkę. Wywiązała się strzelanina, w wyniku której Lasocki zginął. Hitlerowcy spalili dom oraz zabili jego właścicielkę Marię Ziemniak, jej matkę Anielę Ciuprak oraz jej siostrę Helenę Ciuprak.

Skip to content