menu

28 LIS

28 LIS

1844

W. Olszewski „Maszyny parowe i koleje żelazne” 1890. Źródło: Polona

28 listopada 1844 roku otwarto pierwszy odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, który prowadził z Warszawy do pierwszej stacji, jaką była wieś Pruszków. Następnego dnia „Kurjer Warszawski” donosił:

Dla Kolei żelaznej Warszawskiej wczorajszy dzień będzie zaszczytnie pamiętny. JO. Feldmarszałek Xżę Warszawski, Namiestnik Król:, o godzinie pierwszej z południa, odbył tą koleią podróż do Pruszkowa, wczasie 26 minut wiorst 16 (dwie mile i 2 wiorsty). Słońce świeciło i podróż odbyła się najpomyślniej. Towarzyszyli Xciu Jegomości, JW. Jen:-Inżynierów Dehn, 10-ciu Jenerałów, Konsul Angiel:, 25ciu Członków Komitetu, wielu Sztabs i Ober Oficerów, z Dam JWżna Pisarew Małżonka Gubernatora wojen. z Córką; odbyło oraz tęż podróż przeszło 100 mieszkańców Warszawy. Teraźniejszy Właściciel Pruszkowa W. Skwarcow, gościnnie przyjmował przybyłych; JO. Xżę Namiestnik raczył znajdować się na świetnem śniadaniu u Gospodarza. Podróż z powrotem do Warszawy również była przyiemną a nawet krótszą, bo odbyła się tylko w ciągu 20 minut. Ileż to będzie błogich korzyści.

1898

28 listopada 1898 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • Wobec rychłego już otwarcia nowego przystanku Żbików, uporządkowano podjazd, wybrukowano drogę dojazdową, stację wyrównano i wysypano żwirem, a także ułożono jeszcze jedną zapasową linję dla postoju wagonów towarowych.
  • Większość rzemieślników tutejszych warsztatów kolejowych, przeprowadza się z Warszawy na stałe mieszkanie do Pruszkowa. Kolej Wiedeńska każdemu z nich udziela zapomogi po 15 rb. na przeprowadzkę.
  • Mury spalonej przed miesiącem fabryki ołówków p. St. Majewskiego, już odbudowano, a dach także jest na ukończeniu. P. Majewski odbudowaną fabrykę pragnie w ruch puścić w d. 1 stycznia r. p.
  • Współwłaściciel [wielkiej cegielni „Krosna” p. Bohme, zakupił sąsiadującą z jego cegielnią polową, cegielnię Herszkowicza i ma w niej także zbudować piec Hoffmanowski: do cegielni „Krosna” jeszcze na wiosnę zbudowano bocznicę kolejową, na którą wagony podstawia stacja Pruszków. Teraz będzie to wielkie ognisko przemysłowe, zwłaszcza, że i cegielnia p. Ende zawarła umowę z pp. Bohme i S-ka.
  • Cukrownia „Józefów” d. 15 grudnia r. b. zakończy kampanję buraczaną, t. j. przeróbkę buraków na pierwotny wytwór cukrowniany; dalsza czynność z tak otrzymanym wytworem trwa zazwyczaj całą zimę, lecz już przy współudziale niewielkiej liczby robotników.

1943

28 listopada 1943 r. na dworcu kolejowym w Pruszkowie zabity został członek sztabu Okręgu Gwardii Ludowej Stefan Jodłowski ps. „Stefan”, który miał przy sobie kartkę z adresem domu przy ul. Robotniczej (dziś numer 50), gdzie ukrywał dowódca oddziału GL Władysław Lasocki ps. „Wołodyjowski”. Jeszcze tego samego dnia żandarmi niemiecki oraz przedstawiciele Gestapo otoczyli jego kryjówkę. Wywiązała się strzelanina, w wyniku której Lasocki zginął. Hitlerowcy spalili dom oraz zabili jego właścicielkę Marię Ziemniak, jej matkę Anielę Ciuprak oraz jej siostrę Helenę Ciuprak.

Skip to content