menu

28 LUT

28 LUT

1894

28 lutego 1894 roku „Kurjer Poranny” donosił:

Nowe warsztaty. Wszystkie warsztaty, w których odbywa się naprawa wagonów towarowych na kolei Warszawsko Wiedeńskiej, przeniesione będą na stację Pruszków. W tym celu, zarząd kolei nabył już odpowiednią część gruntów i z nastaniem cieplejszej pory, natychmiast przystąpi do budowy koniecznych budynków, które staną po prawej stronie i patrząc w kierunku od Warszawy. Warsztaty do naprawy wagonów osobowych zostaną znacznie zwiększone i pozostaną, jak dotychczas, w Warszawie, aby jednak ruch wysyłanych i zwracanych wagonów do naprawy i z naprawy nie tamował ruchu zwyczajnego, począwszy od Warszawy (stacji Towarowej) aż do gmachów warsztatowych w Pruszkowie, położoną zostanie trzecia linja. Kosztorys wszystkich tych robót wynosi około 100,000 rs. i wliczony będzie do rozchodów eksploatacyjnych. Wskutek tego Pruszków znacznie się wzniesie, samych bowiem domów roboczych przybędzie z górą 130.

Skip to content