menu

28 MAJ

28 MAJ

1929

28 maja 1929 roku burmistrz Cichecki złożył podpis pod aktem rejentalnym kupna nowego gmachu dla Gimnazjum im. Tomasza Zana. Sprawa nowej siedziby dla pruszkowskiego gimnazjum była szeroko dyskutowana w pruszkowskiej prasie lat dwudziestych, kiedy to „Zan” mieścił się przy ul. Narodowej w Żbikowie w kamieniczce nieodpowiadającej potrzebom szkoły. Pierwsze plany zakłady budowę nowej siedziby przy ul. 3 Maja. Miasto kupiło nawet od rodziny Hoserów plac przy skrzyżowaniu Mostowej i 3 Maja, ale kryzys nie pozwolił na rozpoczęcie inwestycji. W końcu zdecydowano na zakup kamienicy przy Klonowej. Redaktor „Głosu Pruszkowa” (1929 nr 9) relacjonował:


Pertraktacje prowadzone przez burmistrza J. Cicheckiego i ławnika J. Kwasiborskiego z właścicielami domu przy ul. Klonowej 4 zostały zakończone i dnia 15 maja została podpisana umowa wstępna. Na mocy tej umowy magistrat kupuje wyżej zaznaczony dom za sumę 149.000 złotych z tern że gotówka zostanie wpłacona suma 35.000 złotych, zaś pozostała suma 114.000 złotych zostaje zapisana na hipotece kupionej nieruchomości. Rada Miejska powyższe warunki ostatecznie zatwierdziła. Akt rejentalny zostanie podpisany przed 1 czerwca. Jednocześnie magistrat złożył w Kura-torjum szkolnem projekt przebudowy domu i przystosowania go do potrzeb gimnazjum. Projekt wykonany przez inż. arch. W. Świrczewskiego przewiduje urządzenie 9 obszernych sal wykładowych, 3 specjalnych sal wykładowych, 2 sal rekreacyjnych, bibljoteki, 2 obszernych pokoi nauczycielskich i kancelarji z gabinetem dla dyrektora. Budynek zostanie skanalizowany i zaopatrzony w centralne ogrzewanie. Celem przystąpienia do robót magistrat robi starania zmierzające do szybkiego opróżnienia domu, co wkrótce zapewne uda osiągnąć, bowiem magistrat wynajął się już dom dla szkoły im, Konopnickiej, do lokalu której zostanie przeniesiona bursa Św. Józefa, mieszcząca się obecnie przy ul. Klonowej.

Skip to content