menu

28 SIE

28 SIE

1918

28 i 29 sierpnia 1918 r. odbył się w Żbikowie pierwszy kurs gimnastyki i gier ruchowych zorganizowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświaty Publicznej, o czym wiemy dzięki fotografiom zamieszczonym w 36. numerze „Tygodnika Ilustrowanego” (1918). Wykonane je najprawdopodobniej na placu przy Bursie im. 3 Maja przy ul. Szkolnej.

Skip to content