menu

28 WRZ

28 WRZ

1809

Grafika Stanisława Ostoi-Chrostowskiego z 1928 r. ze zbiorów Polony

28 września 1809 r. w Żbikowie w wyniku uderzenia poriuna wybuchła pożoga, której opis został odnotowany przez jednego ze żbikowskich księży, a przedrukowany w okolicznościowym „Albumie 750-lecia Parafii Żbikowskiej”:

„Ad perpetuam rei memoriam. Dnia 28 miesiąca września w Czwartek Roku 1809 w wieczór o godzinie siódmey w Plebanii Żbikowskiey w stodołę uderzył piorun y spalił ogień piorunowy Spichlerz z drzewa tartego z zbożem młóconym na siew – dwie stodoły, pierwszą z yednem klepiskiem długości na 40 łokci a szerokości 16, Drugą zaś o dwóch klepiskach łokci 40 a szerokości 13. Lecz w tychże stodołach zgorzała ze wszystkiem Krevcenecya gruntowa wynosząca kop różnego zboża trzysta pięćdziesiąt najemnikiem zebrana y kosztem wynoszącym w gotowiźnie Złotych Polskich Osiemset. Także spaliła się dziesięcina wytyczna w snopie z Sołectwa y Gromady z wsi Ożarowa – kop różnego zboża Dziewięćdziesiąt pięć Dico 95. Przy tym siana wozów parokonnych 30. Bryczki dwie kryte, wozów kowanych cztery Dtto bosych 6. Gontów sosnowych na pobicie Wikaryaka kop trzydzieści, zapasy i wszystkie sprzęty gospodarskie spaliły się.”

Skip to content