menu

30 PAŹ

30 PAŹ

1875

Odnoga kolejowa na fragmencie „Mapy poglądowej Królestwa Polskiego” Jadwigi Wójcickiej z 1885 r. (ze zbiorów Polony)

5 listopada 1875 roku „Gazeta Warszawska” (nr 245) donosiła:

Odnoga kolei Warszawsko-Wiedeńskiej od stacji Pruszków do fabryki cukru Józefów jest już czynna od 30-go zeszłego miesiąca. Długość jej wynosi wiorst ośm.


Fabryki Cukru i Rafinerii „Józefów” została założona przez braci Przeworskich w 1866 roku. Do położonej koło Ożarowa Mazowieckiego osady Józefów, z całej okolicy zbiegały się linie tzw. kolejek buraczanych, którymi zwożono do fabryki buraki cukrowe. Gotowy produkt – cukier w głowach – transportowano odnogą kolejową do Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a Wiedenką w świat. Przebiegającą w pobliżu Józefowa linię Kolei Warszawsko-Kaliskiej uruchomiono dopiero w 1902 r.

1935

W dniu 30 października otwarto w Pruszkowie nową aptekę przy ul. Kościuszki nr 52. – donosił w 1935 roku „Głos Pruszkowa”. – Właścicielem apteki jest p. St. H. Ornowski, magister farmacji, b. inspektor farmaceutyczny w Ubezp. Społecznej w Sosnowcu, major rez. W.P. i czynny działacz wielu ogranizacyj społecznych na terenie Sosnowca. Apteka poza sprzedażą art. aptecznych prowadzić będzie specjalny dział analiz diagnostyczno-lekarskich, sanitarnych i technicznych.

W zbiorach Książnicy Pruszkowskiej zachowała się fotografia magistra Ornowskiego, ale niewiele udało nam się zdobyć informacji o jej bohaterze. Jedynie ten krótki biogram napisany przez Zdzisława Zaborskiego dla „Przeglądu Pruszkowskiego” (1998, nr 2): „Ornowski Henryk Stefan, „Stary”, ppłk., ur.19.11.1870 w Mławie, zmarł w Pruszkowie 27.5.1949, mgr farmacji, ppłk. WP, prezes POW w Pruszkowie, kawaler Krzyża Niepodległości z Mieczami.”

Skip to content