menu

30 WRZ

30 WRZ

1939

Na fotografii ze zbiorów Zdzisława Zaborskiego personel prowizorycznego szpitala w blokach kolejowych, w środku lekarz por. Edwin Wojciechowski

30 września 1939 r. na teren Warsztatów Kolejowych przybyła pierwsza kolumna jeńców – obrońców Warszawy. Tak pisał w swojej monografii wojennego Pruszkowa „W cieniu Warszawy” Henryk Krzyczkowski:

W okresie poprzedzającym kapitulację pośpiesznie porządkowano teren Warsztatów Kolejowych, aby zgromadzić transporty jeńców polskich. Miał to być tzw. Obóz Przejściowy – „Durchgangslager”. Przy bramach ustawiono posterunki wojskowe.. Obrońcy opuszczali zdobytą stolicę czterema trasami. Jedna z nich wiodła przez Włochy, Pruszków do Skierniewic, gdzie czekały pociągi. Długie kolumny, liczące po 20 000 jeńców, przybyły do Pruszkowa w dniu 20 września i 1 października. Na teren Warsztatów Kolejowych wchodzili jeńcy bramami od strony Papierni. W obozie pozwolono im odpocząć, wydawano posiłki i przeprowadzano pierwszą selekcję. Poważnie chorych umieszczano w tymczasowym szpitalu, w blokach przy Warsztatach Kolejowych, zorganizowanym przez PCK. Zwalniano osoby pochodzenia niemieckiego. Ukraińców przewożono pod strażą do specjalnych obozów. Nieliczni kolejarze, zatrudnieni w Warsztatach Kolejowych, przynosili cywilne ubrania. Kto je otrzymał, szybko się przebierał i opuszczał obóz przez małą furtkę niedaleko Papierni.

Henryk Krzyczkowski, „W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej”, Warszawa 1986, s. 26

Skip to content