menu

31 MAR

31 MAR

1899

31 marca 1899 roku „Kurjer poranny” donosił:

  • Na stacji Pruszków w ogródku stacyjnym dla wygody podróżnych stanie altana i urządzony będzie wspaniały wodotrysk; przy domach zaś familijnych, po drugiej stronie linji, na pustych placach urządzane są skwery i małe ogródki, oddzielne dla każdej rodziny.
  • Fabryka ołówków St. Majewskiego, całkowicie odbudowana po zeszłorocznym pożarze i puszczona w ruch w połowie lutego r. b . obecnie już zaczęła swe wyroby z nowej kampanji wysyłać do Cesarstwa stałym swym odbiorcom.
  • Sprawa przeniesienia do Pruszkowa ze Skorosz urzędu gminnego została odłożoną na czas nieokreślony. Ze względu jednak na szybki rozrost Pruszkowa i poważną liczbę przybyłej ludności — ustanowioną będzie w Pruszkowie posada oddzielnego naczelnika oddziałowego straży ziemskiej. Na stanowisko to mianowano p. Chełmińskiego, zajmującego dotychczas takąż posadę na Woli. Nadto w Pruszkowie będzie mieszkał starszy strażnik, liczba zaś zwyczajnych (obecnie 2-ch) będzie powiększoną.
  • Żonom pracowników kolejowych zaczęto znów wydawać bilety wolnej jazdy na przejazd do Warszawy po żywność, lecz w bardzo ograniczonej liczbie przejazdów.
Skip to content