menu

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej (11 XI 1918)

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej (11 XI 1918)

Kiedy posterunki niemieckie zostały przejęte i obsadzone przez pruszkowskich peowiaków z komendantem Ptasznikiem na czele a żandarmi rozbrojeni, zaistniała potrzeba omówienia bieżących wypadków i ustosunkowania się do nich przez władze miasta. W związku z czym burmistrz Pruszkowa Józef Piltz zwołał 11 listopada 1918 r. nadzwyczajne zebranie Rady Miejskiej,

Oryginał zeszytu, którym ręcznie sporządzano protokoły Rady Miasta, znajduje się w Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

W posiedzeniu Rady Miejskiej, obok burmistrza, udział wzięli radni: J. Augustynowicz, kierownik szkoły im. T. Kościuszki Jan Rodzewicz, kupiec i właściciel składu drewna Eliasz Rozenowicz, lekarz w fabryce fajansu dr Aleksander Wolfram, rolnik Karol Olędzki oraz ławnicy: prymariusz i lekarz w tworkowskiej lecznicy dr Józef Handelsman, właściciel kamienic Kazimierz Gogolewski, pan A. Kosiński, a także kupiec i peowiak Piotr Kukliński. Zebraniu przypatrywali się, włączając się aktywnie do dyskusji, goście, wśród nich: proboszcz pruszkowskiej parafii i działacz Rady Miejscowej Opiekuńczej ks. prefekt Jan Kęsicki, ks. Roguski, członkowie straży obywatelskiej oraz komendant Straży Ogniowej Ochotniczej i peowiak Witold Chełmiński. Protokół z posiedzenia, którego oryginał znajduje się w Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim, sporządził pan Augustynowicz. Obszerne fragmenty zamieszczamy poniżej:

Dnia 11 listopada 1918 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w celu omówienia wypadków dnia i wytworzonej sytuacji politycznej, oraz w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. […] Posiedzenie zagaił burmistrz p. Piltz, wyjaśniając cel zebrania, poczem udzielił głosu Komendantowi Straży Ogniowej p. Chełmińskiemu.
P. Chełmiński zilustrował w krótkości sytuację, jaka się wytworzyła, opisał przebieg wypadków w Warszawie i w Pruszkowie; zdał relację z czynności rozbrajania miejscowych żołnierzy niemieckich i zajęcia przez organizację P.O.W. Komendantury i Stacji Kolejowej.
Mówca następnie przedstawił projekt objęcia pieczy nad bezpieczeństwem miasta przez strażaków w liczbie 24-ch, jako stałej, do czasu unormowania się stosunków, straży bezpieczeństwa, płatnej przez kasę miejską po 240 MR dziennie. Na ten temat wywiązała się długotrwała dyskusja (Olędzki, Handelsman, Kukliński, ks. Kęsicki, ks, Rogucki, Augustynowicz, Rodzewicz, Gogolewski i inni).
W trakcie dyskusji zgłosił się na zebranie Komendant miejscowej polskiej siły zbrojnej p. Ptasznik i oświadczył, że z rozkazu władz wojskowych w Warszawie został mianowany komendantem miasta i okolicy i obejmuje pieczę nad bezpieczeństwem publicznem; organizacja straży obywatelskiej może współdziałać z organizacją wojskową pod jego komendą, otrzymując od takowej pomoc zbrojną. Wobec uwagi, że broń dostaje się w ręce czynników niepowołanych – proponuje Komendant Ptasznik wybrać z pośród obywateli Komisję Kwalifikacyjną dla nowowstępujących do organizacji wojskowej.
W ostatecznej konkluzji zebrani jednogłośnie uchwalili: a) rozszerzyć i lepiej zorganizować istniejącą straż obywatelską, przyczem takowa będzie korzystać z pomocy sił wojskowych, b) Straży ogniowej ochotniczej na razie nie angażować, c) Do komisji kwalifikacyjnej powołać: p. P. Chełmińskiego, S. Kuklińskiego, Małgowskiego, Kurzelę, Moranowicza, Dra Więckowskiego, Dra Wolframa Na tem posiedzenie zakończono –
Przewodniczący Rady Miejskiej

Podpisano: Augustynowicz, Piltz

Skip to content