Prześlij materiały do Pruskovianów

Jeśli posiadasz materiały archiwalne dotyczące historii Pruszkowa lub okolic – fotografie, dokumenty, wspomnienia czy przedmioty – prześlij je nam w formie elektronicznej i pomóż uzupełnić Pruskoviana lub przynieś je do naszej siedziby, a zdigitalizujemy je na miejscu.

Ankieta online

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe

Zgodnie z art. 23 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych przez Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie. Jednocześnie stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych , potwierdzam otrzymanie informacji, iż:

  • 1) Administratorem moich danych jest Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a w Pruszkowie.
  • 2) Dane mogą być wykorzystywane do celów związanych z działalnością Muzeum.
  • 3) Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotem współpracującym z Muzeum w zakresie jego działalności.
  • 4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  • 5) Podanie danych jest dobrowolne.