menu

W ukazującej się w międzywojniu pruszkowskiej prasie – „Dzwonie Żbikowa”, „Echu Podmiejskim”, „Echu Pruszkowskim”, „Głosie Pruszkowa” i „Tygodniku Pruszkowskim”- ważne miejsce zajmowały kolumny kronik bieżących, dokumentujących życie kulturalne, społeczne i polityczne miasta. Przygotowaliśmy dla Państwa wybór – naszym zdaniem – najistotniejszych, najciekawszych i najbardziej intrygujących wycinków poświęconych sprawom, którymi żył międzywojenny Pruszków. Jedynym tytułem ukazującym się w 1923 roku było „Echo Pruszkowskie”. Przy opracowywaniu wyboru korzystaliśmy z numerów 1-15, zdigitalizowanych i udostępnionych na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

„Echo Pruszkowskie”, nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie”, nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 3 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 3 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 3 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 17 VI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

Echo Pruszkowskie nr 5, 1 VII 1923...

Echo Pruszkowskie nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 1 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 15 VII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 5 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 5 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 19 VIII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 2 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 2 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 9 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 30 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 30 IX 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 21 X 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 18 XI 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 9 XII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 9 XII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 15, 31 XII 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 15, 31 XII 1923...

Skip to content