menu

W ukazującej się w międzywojniu pruszkowskiej prasie – „Dzwonie Żbikowa”, „Echu Podmiejskim”, „Echu Pruszkowskim”, „Głosie Pruszkowa” i „Tygodniku Pruszkowskim”- ważne miejsce zajmowały kolumny kronik bieżących, dokumentujących życie kulturalne, społeczne i polityczne miasta. Przygotowaliśmy dla Państwa wybór – naszym zdaniem – najistotniejszych, najciekawszych i najbardziej intrygujących wycinków poświęconych sprawom, którym żył międzywojenny Pruszków. W 1928 roku w Pruszkowie ukazywały się aż cztery tytuły prasowe. Przy opracowywaniu wyboru korzystaliśmy z następujących pozycji:  „Dzwon Żbikowa” nr 1-2, „Echo Pruszkowskie” nr 1-24, „Głos Pruszkowa” nr 3-4 i „Tygodnik Pruszkowski” nr 1-3, 5-8, zdigitalizowanych i udostępnionych na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 1, 1 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 8 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 22 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 I 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 19 II 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Dzwon Żbikowa” nr 2, 5 II 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 4 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 III 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 1 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 22 IV 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 V 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 11, 3 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 17 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 12, 17 VI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 1 VII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 1, 6 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 18, 23 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 18, 23 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 18, 23 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 18, 23 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 2, 13 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 2, 13 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 2, 13 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 2, 13 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 20, 21 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 20, 21 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 20, 21 X 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 20, 21 X 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 5, 3 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 5, 3 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 5, 3 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 5, 3 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 21, 4 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 6, 10 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 6, 10 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 6, 10 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 6, 10 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 11 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 7, 17 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 7, 17 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 7, 17 XI 1928...

„Tygodnik Pruszkowski” nr 7, 17 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 22, 18 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 25 XI 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 23, 2 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 23, 2 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 23, 2 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 23, 2 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 24, 16 XII 1928...

Skip to content