menu

W połowie lat 30. na rubieżach Żbikowa przy ul. Żbikowskiej 22 rodzina Prędkiewiczów otworzyła cegielnię „Trojanówka”. Jej właścicielem był Ludwik Prędkiewicz. Niewiele wiemy o historii zakładu. Działał on na pewno w czasie okupacji, o czym świadczą zachowane dokumenty, oraz w okresie powojennym. Paweł Prędkiewicz, syn Ludwika, który pracował w cegielni ojca, woził cegłę wykorzystywaną m.in. do odbudowy warszawskiej Pragi. Żona Pawła, Lucyna Prędkiewicz, była wieloletnim pracownikiem Państwowego Przedszkola nr. 2 przy ulicy 3-go Maja na Żbikowie. Nieopodal, po drugiej stronie ulicy Żbikowskiej pod numerem 15, działała w międzywojniu również cegielnia Izaaka Borensztajna, który w latach 30. wspólnie z kilkoma innymi przedsiębiorcami wydzierżawił cegielnię Hoserów przy ul. Mostowej. Fotografie pochodzą ze zbiorów rodziny Prędkiewiczów.

Cegielnia Trojanówka w prawym dolnym rogu, cegielnia Borensztajna w lewym górnym, rok 1955...

Cegielnia Trojanówka w prawym dolnym rogu, cegielnia Borensztajna w lewym górnym, rok 1955...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Ludwik Prędkiewicz (w środku) w swojej cegielni ...

Ludwik Prędkiewicz (w środku) w swojej cegielni ...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Pracownicy Cegielni Prędkiewicza...

Pracownicy Cegielni Prędkiewicza...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Ludwik Prędkiewicz ...

Ludwik Prędkiewicz ...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Władysława Beker (z domu Wysocka) matka Lucyny Prędkiewicz ...

Władysława Beker (z domu Wysocka) matka Lucyny Prędkiewicz ...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Paweł Prędkiewicz...

Paweł Prędkiewicz...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Lucyna Prędkiewicz ...

Lucyna Prędkiewicz ...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Częściowy wykaz pracowników cegielni z 1940 r....

Częściowy wykaz pracowników cegielni z 1940 r....

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Rachunek wystawiony niemieckiej firmie Verkaufsabteilung Warschau, 1940...

Rachunek wystawiony niemieckiej firmie Verkaufsabteilung Warschau, 1940...

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Rachunek wystawiony przez cegielnię "Trojanówka" 1940 r....

Rachunek wystawiony przez cegielnię "Trojanówka" 1940 r....

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów

Rachunek wystawiony firmie J. D. Dziewulski przez cegielnię "Trojanówka", 1940 r....

Rachunek wystawiony firmie J. D. Dziewulski przez cegielnię "Trojanówka", 1940 r....

 • Źródło: Zbiory rodziny Prędkiewiczów
Skip to content