menu

W zbiorach Biblioteki Narodowej zachowała się kolekcja afiszy wydawanych przez Zarząd Miejski w Pruszkowie i działające w pierwszych latach powojennych pruszkowskie stowarzyszenia, które dokumentują życie miasta bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej.

Skip to content