menu

Fabryka ołówków St. Majewski i S-ka – działalność społeczna

Po odbudowie fabryki w pierwszych latach po zakończeniu Wielkiej Wojny rozpoczął się okres rozkwitu i największej prosperity pruszkowskiego zakładu. Fabryka pod kierownictwem Leszka Majewskiego i Ziemomysła Zaborskiego zatrudniała w międzywojniu ok. 300 pracowników, a jej wyroby zdobywały laury na międzynarodowych targach, m.in. na wystawie światowej w Paryżu w 1937 roku ołówek Polonia został uznany za najlepszy ołówek na świecie. Właściciele oraz pracownicy fabryki brali aktywny udział w społecznym życiu miasta. Na terenie zakładu działały oddziały ogólnopolskich i miejscowych organizacji społecznych, m.in. Fabryczna Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Liga Morska i Kolonialna, Związek Obrony Kresów Zachodnich, a w przyfabrycznej świetlicy kwitło życie kulturalne. Fotografie dokumentujące działalność społeczną pracowników fabryki zachowały się w rodzinnym archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich. Wszystkie informacje na temat jej dziejów pochodzą z wyczerpującej monografii „Historia fabryki ołówków St. Majewski w Pruszkowie 1889-1948” (Książnica Pruszkowska 2016).

Fabryczna Ochotnicza Straż Pożarna
Oddział Fabrycznej Straży Pożarnej liczył około 20 strażaków. Jej komendantami byli kolejno p. Olechowski, p. Bocian i Stefan Wiśniewski (kierownik warsztatu mechanicznego fabryki ołówków). Przyfabryczny oddział czuwał nie tylko nad bezpieczeństwem zakładu, ale pomagał także w gaszeniu pożarów na terenie miasta.

Strażacy z Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej przy fabryce St. Majewski i S-ka...

Strażacy z Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej przy fabryce St. Majewski i S-ka...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Strażacy z Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej przy fabryce St. Majewski i S-ka pod figurą Matki ...

Strażacy z Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej przy fabryce St. Majewski i S-ka pod figurą Matki Boskiej przy bramie do fabryki przy ul. Ołówkowej...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Komendant Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stefan Wiśniewski. W 1944 r. został zamordowany prz...

Komendant Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stefan Wiśniewski. W 1944 r. został zamordowany przez Niemców w Zaborowie...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Andrzej Stelmachowski i Komendant Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stefan Wiśniewski pod figur...

Andrzej Stelmachowski i Komendant Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stefan Wiśniewski pod figurą Matki Boskiej przy bramie do fabryki ołówków przy ul. Ołówkowej...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Drużynowy Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Skowronek...

Drużynowy Fabrycznej Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisław Skowronek...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblem...

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblematem fabryki St. Majewski i S-ka drużynowy Stanisław Skowronek...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblem...

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblematem fabryki St. Majewski i S-ka drużynowy Stanisław Skowronek...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblem...

Komendant FOSP Stefan Wiśniewski prowadzi poczet sztandarowy podczas pochodu, ze sztandarem z emblematem fabryki St. Majewski i S-ka drużynowy Stanisław Skowronek...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Poczet sztandarowy FOSP przy fabryce St. Majewski i S-ka...

Poczet sztandarowy FOSP przy fabryce St. Majewski i S-ka...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Przyfabryczne koło Związku Obrony Kresów Zachodnich
W fabryce prężnie działało także koło Związku Obrony Kresów Zachodnich – założonej w 1921 roku przez działaczy Komitetu Obrony Górnego Śląska organizacji patriotycznej, a w 1934 roku przekształconej w Polski Związek Zachodni. Członkowie koła finansowali m.in. kolonie letnie w Komorowie i Milanówku dla polskich dzieci ze Śląska. Przewodniczącym koła w latach 30. był Ziemomysł Zaborski.

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska. Stoi instruktor Kaz...

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska. Stoi instruktor Kazimierz Wrzesień...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska. Stoi instruktor Kaz...

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska. Stoi instruktor Kazimierz Wrzesień...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska...

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska...

Kolonia letnia ZOKZ w Komorowie dla dzieci z terenów niemieckich Górnego Śląska...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Dzieci ze Śląska na kolonii letniej w Milanówku zorganizowanej w 1936 r. przez przyfabryczne koło ZO...

Dzieci ze Śląska na kolonii letniej w Milanówku zorganizowanej w 1936 r. przez przyfabryczne koło ZOKZ...

 • Rok: 1936
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Koło Fabryczne Ligi Morskiej i Kolonialnej
Liga Morska i Kolonialna działała w Polsce w latach 1918-1939. W pruszkowskim kole, założonym przy fabryce ołówków w 1936 roku, zrzeszonych było ok. 300 pracowników zakładu, wśród nich Leszek Majewski, Leon Kalinowski, Stanisław Skowronek oraz Kazimierz Wrzesień.

Poczet sztandarowy Fabrycznego Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej podczas pochodu trzeciomajowego...

Poczet sztandarowy Fabrycznego Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej podczas pochodu trzeciomajowego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Fabryczne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. W poczcie sztandarowym Stanisław Skowronek, Leon Kalinow...

Fabryczne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. W poczcie sztandarowym Stanisław Skowronek, Leon Kalinowski i Kazimierz Wrzesień...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Samochód propagandowy Fabrycznego Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej podczas defilady...

Samochód propagandowy Fabrycznego Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej podczas defilady...

 • Rok: 1938
 • Autor: Ziemomysł Zaborski
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich
Skip to content