menu

13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła się Bitwa Warszawska. Podczas gdy po północno-wschodniej stronie Warszawy odbywały się walki, w okolicach stolicy ogłoszono stan wojenny. Przez Pruszków przejeżdżały pociągi z żołnierzami jadącymi na front, a miasto, jak wspominał Henryk Krzyczkowski, zamieniło się w obóz wojskowy. Do działań włączyli się także bardzo liczni w Pruszkowie harcerze. W 1920 utworzono w mieście harcerski obóz wartowniczy. W samym Pruszkowie od 11 lipca 1920 r. działał wartowniczy obóz harcerski pod dowództwem Stanisława Jarockiego, którego siedzibą była bursa 3 Maja przy ul. Szkolnej. Jego zadaniem, podobnie jak utworzonego później Ochotniczego Korpusu Ochrony Państwa, była ochrona przed komunistyczną dywersją ważnych strategicznie obiektów w Pruszkowie, m.in. infrastruktury kolejowej, oraz wspieranie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w mieście Straży Obywatelskiej. W stuosobowej obsadzie obozu znaleźli się harcerze z drużyn w Pruszkowie, Utracie, Ożarowie i Brwinowie. Komendantem i organizatorem obozu był działacz harcerski z Wilna Stanisław Jarocki. (Zobacz także: 100&102 – Wojna Polsko-Bolszewicka (1919-1921)) Fotografie pochodzą ze zbiorów Polony.

Skip to content