menu

Historia pruszkowskiego harcerstwa sięga 1915 r., kiedy żbikowscy bursacy założyli drużynę harcerską im. Tomasza Zana, a dwa lata później drużynę im. Tadeusza Kościuszki przy bursie 3 Maja. Pierwsza ogólnomiejska drużyna powstała w 1919 r. z inicjatywy Stanisława Ciszewskiego i nosiła imię Romualda Traugutta. Harcerze należeli do najbardziej aktywnych środowisk działających na terenie miasta należał hufiec harcerski, który w Pruszkowie, ze względu na dużą liczbę wychowującej się w bursach młodzieży, był wyjątkowo liczny. W 1925 r. w skład pruszkowskiego hufca wchodziło już 6 drużyn liczących w sumie niemal 250 harcerzy. W sezonie harcerze organizowali wycieczki krajoznawcze, uroczyste zjazdy, rajdy a latem obozy. Nierzadko gościli także na obozach przysposobienia wojskowego organizowanych w międzywojniu w całej Polsce. Fotografie, zebrane przez Stefana Woydę, pochodzą ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej.

Wieliczka, 1924 r....

Wieliczka, 1924 r....

Przy posiłku, lata 20. XX w....

Przy posiłku, lata 20. XX w....

Popis "Żubrów", I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lata 20....

Popis "Żubrów", I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lata 20....

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lata 20....

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lata 20....

Drużyna "Bursowa", Drozdów 1925 r....

Drużyna "Bursowa", Drozdów 1925 r....

1. Pruszkowska Drużyna Harcerska, Poznań 1929...

1. Pruszkowska Drużyna Harcerska, Poznań 1929...

W Białowieży...

W Białowieży...

W drodze do Ruminii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, 1930 r....

W drodze do Ruminii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, 1930 r....

W drodze do Ruminii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, 1930 r....

W drodze do Ruminii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, 1930 r....

Zastęp "Lisów" w drodze do Rumunii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1930 r....

Zastęp "Lisów" w drodze do Rumunii, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1930 r....

Rumunia, 1930 r....

Rumunia, 1930 r....

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, międzywojnie...

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, międzywojnie...

Kąpiel w Dniestrze, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1930...

Kąpiel w Dniestrze, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1930...

Zastęp "Lisów", I Pruszkowska Drużyna Harcerska, Kudrynice 1930 r....

Zastęp "Lisów", I Pruszkowska Drużyna Harcerska, Kudrynice 1930 r....

Zastęp "Żubrów", drugi od lewej Leopold Wild, trzeci Henryk Krzyczkowski...

Zastęp "Żubrów", drugi od lewej Leopold Wild, trzeci Henryk Krzyczkowski...

Wydawanie repety...

Wydawanie repety...

Obóz przysposobienia wojskowego, Kozienice 1931 r....

Obóz przysposobienia wojskowego, Kozienice 1931 r....

Obóz przysposobienia wojskowego, lipiec 1931 r....

Obóz przysposobienia wojskowego, lipiec 1931 r....

Strzelnica w Kudrynicach, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1931 r. ...

Strzelnica w Kudrynicach, I Pruszkowska Drużyna Harcerska, lipiec 1931 r. ...

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, od lewej: Leopold Wild, Edward Breudel, Henryk Krzyczkowski, Sitare...

I Pruszkowska Drużyna Harcerska, od lewej: Leopold Wild, Edward Breudel, Henryk Krzyczkowski, Sitarek...

Z popisu "Gajów"...

Z popisu "Gajów"...

14 Mazowiecka Drużyna Harcerska, Murzasichle 1932 r....

14 Mazowiecka Drużyna Harcerska, Murzasichle 1932 r....

II Żeńska Drużyna Harcerska, 1933 r....

II Żeńska Drużyna Harcerska, 1933 r....

Na wsi..., międzywojnie...

Na wsi..., międzywojnie...

Na wsi..., międzywojnie...

Na wsi..., międzywojnie...

Przy grobie......

Przy grobie......

???...

???...

???...

???...

Skip to content