menu

W III tomie „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” czytamy: „Helenów. Powiat błoński, gmina Helenów, parafia Nadarzyn, na południowy-wschód od Pruszkowa o 3 wiorsty. W 1827 r. było tu 5 dymów, 72 mieszkańców. Dobra Helenowskie składały się z folwarku: Parzniewa, Gąsina, Popówki i Strzeniówki, rezydencji Helenów, osady wieczysto-czynszowej, tudzież wsi: Parzniew, Strzeniówka, Nowa wieś, Gąsin, Kanie i Granice. Własność to była hr. Potockich. Rozległość wynosiła gruntów dworskich mr. 2808; w rezydencyi Helenów pałac piętrowy murowany, ogród, park obszerny i staw; budynki dworskie ubezpieczone na rs. 41816, gorzelnia i browar.” Więcej o historii Helenowa pisze Szymon Kucharski w artykule „Helenów”.  Fotografie i ryciny pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Jolanty Wagner oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Horwart Ludwik - Widok Pałacu w Helenowie (1824-1837). Żródło: Polona...

Horwart Ludwik - Widok Pałacu w Helenowie (1824-1837). Żródło: Polona...

 • Rok: 1824-1837
 • Źródło: Polona

Pałac w Helenowie. Zbiory Jolanty Wagner...

Pałac w Helenowie. Zbiory Jolanty Wagner...

 • Rok: Dr. poł. XIX w.
 • Źródło: Zbiory Jolanty Wagner

Jakub Ksawery Potocki (1863-1934) - właściciel pałacu w Helenowie...

Jakub Ksawery Potocki (1863-1934) - właściciel pałacu w Helenowie...

 • Źródło: Wikipedia

Pałac od frontu, 1918-1939, Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Pałac od frontu, 1918-1939, Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1918-1939
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pałac Potockich od frontu, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Pałac Potockich od frontu, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Pałac Potockich od strony ogrodu, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Pałac Potockich od strony ogrodu, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Biblioteka przebudowana z oranżerii w 1912 roku na polecenie właściciela Jakuba Ksawerego, 1934 r., ...

Biblioteka przebudowana z oranżerii w 1912 roku na polecenie właściciela Jakuba Ksawerego, 1934 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wnętrze salonu z portretami przodków i meblami w pokrowcach, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Wnętrze salonu z portretami przodków i meblami w pokrowcach, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Fragment parku, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Fragment parku, 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Park przypałacowy, 1934 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Park przypałacowy, 1934 r. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1934
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Drewniane baraki dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Drewniane baraki dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1940
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Drewniane baraki dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Drewniane baraki dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1940
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Cegielnia z zewnątrz, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe ...

Cegielnia z zewnątrz, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe ...

 • Rok: 1940
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Budowa nowych baraków dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

Budowa nowych baraków dla pracowników cegielni, 1940 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe...

 • Rok: 1940
 • Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Skip to content