menu

Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej

Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej była paramilitarną organizacją działającą w latach 1928-1939. Pruszkowskie koło LOPP powstało 11 maja 1933 roku. W skład Zarządu weszli: p. inż. Ziemomysł Zaborski (prezes), p. J. Winer, S. Koper, K. Ścieszka i dyr. L. Ostrowski. Jednym z pierwszych działań Koła było zorganizowanie Tygodnia LOPP, podczas którego urządzono m.in. pokazy odkażania terenu zagazowanego, kwestę uliczną oraz propagandowy pochód przez miasto. Zorganizowano także pięć kursów informacyjnych OPL-Gaz., w których łącznie wzięło udział 550 osób, oraz utworzono cztery drużyny odkażające, które wzięły udział w ćwiczeniach obrony przeciwgazowej. W działalność LOPP aktywnie włączyli się pracownicy Fabryki Ołówków oraz Elektrowni Okręgu Warszawskiego.­ Po 10 miesiącach działalności pruszkowski LOPP liczył już 564 członków.

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Na fotografii Stanisław Radomski (1. od ...

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Na fotografii Stanisław Radomski (1. od lewej), Wacław Kosiński (5. od lewej), Stefan Wiśniewski (6. od lewej), Ziemomysł Zaborski (7. od lewej), Wawrzyniec Szewczyk (1. od prawej)...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Na fotografii organizatorzy wydarzenia: ...

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Na fotografii organizatorzy wydarzenia: Stanisław Radomski (1. od lewej), Wacław Kosiński (5. od lewej), Stefan Wiśniewski (6. od lewej), Ziemomysł Zaborski (7. od lewej)...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej...

XII. tydzień Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Klub modelarski Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Stoją: Janusz Piorunowski (3. od lewe...

Klub modelarski Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Stoją: Janusz Piorunowski (3. od lewej), Juliusz Ostrowski (4. od lewej), Stanisław Radomski (6. od lewej); siedzą: Rozalia Gnoińska-Trzęsowska (1. od lewej), Józefa Lukaszewska-Bogaczewicz (2. od lewej)...

 • Rok: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Samochód "propagandowy" Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej...

Samochód "propagandowy" Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej...

 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

Ćwiczenia fabrycznych drużyn Ligi "OPL-Gaz" 1933-1937 na terenie fabryki ołówków Majewskiego...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Defilada 3 maja 1938 r. na ulicy Kościuszki w Pruszkowie. Na czele grupy LOPP dyrektor Ziemomysł Zab...

Defilada 3 maja 1938 r. na ulicy Kościuszki w Pruszkowie. Na czele grupy LOPP dyrektor Ziemomysł Zaborski...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Defilada 3 maja 1938 r. na ulicy Kościuszki w Pruszkowie. Na czele grupy LOPP dyrektor Ziemomysł Zab...

Defilada 3 maja 1938 r. na ulicy Kościuszki w Pruszkowie. Na czele grupy LOPP dyrektor Ziemomysł Zaborski...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich
Skip to content