menu

Loterie na rzecz budowy Kościoła św. Kazimierza

Budowę kościoła św. Kazimierza według projektu Czesława Domaniewskiego rozpoczęto w 1907 roku, ale pierwsze nabożeństwo w nieukończonej jeszcze świątyni odprawiono dopiero w 1923 roku. Ostatecznie jej budowę zakończono dopiero w 1982 roku, kiedy wieże kościoła zwieńczyły strzeliste hełmy. W okresie międzywojennym w parku „Sokoła” odbywały się festyny, loterie i zabawy z licznymi atrakcjami, które miały zachęcić pruszkowian do przekazywania datków na rzecz dokończenia budowy kościoła. Archiwalne fotografie pochodzą ze zbiorów Krystyny i Zdzisława Zaborskich, a afisze zapraszające na loterie ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Loteria fantowa na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

Loteria fantowa na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

 • Rok: 1933
 • Autor: Ziemomysł Zaborski
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Komitet organizacyjny loterii fantowej na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza. W środku ks. probosz...

Komitet organizacyjny loterii fantowej na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza. W środku ks. proboszcz Edward Tyszka, po prawej H. Zaborska...

 • Rok: 1933
 • Autor: Ziemomysł Zaborski
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Loteria fantowa na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

Loteria fantowa na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

 • Rok: 1933
 • Autor: Maria Zaborska
 • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Afisz zapraszający na zabawę na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

Afisz zapraszający na zabawę na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

 • Rok: 1926
 • Źródło: Biblioteka Narodowa/Polona

Afisz zapraszający na zabawę na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

Afisz zapraszający na zabawę na rzecz budowy kościoła św. Kazimierza...

 • Rok: ok. 1933
 • Źródło: Biblioteka Narodowa/Polona
Skip to content