menu

Zamieszczone poniżej ogłoszenia i reklamy lokalnych firm i zakładów przemysłowych ukazywały się w latach 1928-1938 w pruszkowskich gazetach: „Tygodniku Pruszkowskim” , „Echu Podmiejskim” oraz dwutygodniku informacyjno-społecznym „Głos Pruszkowa”.

Skip to content