menu

Pałacyk w dzisiejszym parku Kościuszki wzniesiony został w 1876 roku przez Ignacego Więckowskiego. Kolejnymi właścicielami byli  Aleksander Stępiński i Ksawery Pusłowski, który przed wybuchem I wojny światowej odsprzedał (bądź przekazał) budynek Stowarzyszeniu Księży Emerytów gnieźnieńskiej Kurii Arcybiskupiej. Uszkodzony podczas ostrzału artyleryjskiego Pruszkowa w 1914 roku stał nieużywany aż do 1924 roku, kiedy wynajęło go i odremontowało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Wtedy też od strony wschodniej dobudowano do pałacyku scenę. Podczas II wojny światowej w budynku mieściła się siedziba pruszkowskiej delegatury Rady Głównej Opiekuńczej, a obecnie Szkoła Muzyczna i Dom Kultury.

W tle pałacyk Ignacego Więckowskiego, który stał się siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, kwie...

W tle pałacyk Ignacego Więckowskiego, który stał się siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, kwiecień 1923...

W tle pałacyk Ignacego Więckowskiego, który stał się siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, kwie...

W tle pałacyk Ignacego Więckowskiego, który stał się siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, kwiecień 1923...

Przed pałacykiem w Pruszkowie, styczeń 1920...

Przed pałacykiem w Pruszkowie, styczeń 1920...

Pałacyk w okresie międzywojennym...

Pałacyk w okresie międzywojennym...

Pałacyk "Sokoła"...

Pałacyk "Sokoła"...

Dzieci z półkolonii, zorganizowanej przez Radę Główną Opiekuńczą, przed pałacykiem Sokoła...

Dzieci z półkolonii, zorganizowanej przez Radę Główną Opiekuńczą, przed pałacykiem Sokoła...

  • Rok: 1943
  • Źródło: Zbiory Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Pałacyk Sokoła, lata 1937-1939...

Pałacyk Sokoła, lata 1937-1939...

  • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Uroczystość poświęcenia sztandaru Tow. gimn. ,,Sokół“. Grupa uczestników przed frontem Sokolni Prusz...

Uroczystość poświęcenia sztandaru Tow. gimn. ,,Sokół“. Grupa uczestników przed frontem Sokolni Pruszkowie, "Głos Pruszkowa" nr 14-15, 15 VII 1929 r....

Karta pocztowa przedstawiająca Pałacyk "Sokoła" przed 1939 r....

Karta pocztowa przedstawiająca Pałacyk "Sokoła" przed 1939 r....

  • Źródło: Biblioteka Narodowa/Polona
Skip to content