menu

Klasycystyczny pałacyk mieszczący się w obecnym Parku im. Potulickich został zbudowany na początków XIX wieku prawdopodobnie według projektu Piotra Aignera. Zwany potocznie pałacykiem Potulickich w rzeczywistości na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał właścicieli. Byli wśród nich m.in. jeden z twórców Akademi Medykalno-Chirurgicznej w Warszawie i uczestnik insurekcji kościuszkowskiej Józef Czekierski, rosyjski kupiec, wspólnik Leopolda Kronenberga Jan Skwarcow czy warszawski bankier Jan Epstein. W 1877 roku warszawski bankier Jan Wołowski odkupił pruszkowski pałacyk, który po jego śmierci odziedziczyła jego córka Jadwiga, późniejsza hrabina Potulicka. Hrabia Antoni Potulicki – społecznik o wielkich dla Pruszkowa zasługach – mieszkał wraz z żoną w pałacyku w latach 1896-1919. Po jego śmierci hrabina przeprowadziła się do Warszawy, a pałacykiem aż do wybuchu II wojny światowej opiekował się Józef Rawicz. We wrześniu 1939 roku, po zajęciu Pruszkowa przez wojska niemieckie, w pałacyku urzędował komisarz miasta Walter Bock. Po wojnie mieściła się tam kolejno: Wojewódzka Rada Narodowa, Komitet Miejski PZPR, pogotowie ratunkowe, a od 1975 roku do dziś Urząd Stanu Cywilnego.

Projekt pałacyku w Pruszkowie, prawdopodobnie autorstwa architekta Piotra Aignera (1756-1841), pocho...

Projekt pałacyku w Pruszkowie, prawdopodobnie autorstwa architekta Piotra Aignera (1756-1841), pochodzący z "Brouillons d'Architecture du Comte Stanislas Potocki. Cahier 2" ...

  • Rok: Początek XIX w.
  • Autor: Piotr Aigner
  • Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie/Polona

Pałacyk Potulickich w Pruszkowie, z prawej strony widoczna obecnie nieistniejąca oranżeria...

Pałacyk Potulickich w Pruszkowie, z prawej strony widoczna obecnie nieistniejąca oranżeria...

  • Rok: Początek XX w.

Pałacyk Potulickich...

Pałacyk Potulickich...

Józef Czekierski (1777-1827), założyciel pierwszej w Warszawie Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Św. ...

Józef Czekierski (1777-1827), założyciel pierwszej w Warszawie Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Św. Rocha, kierownik katedry chirurgii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1812-1836 właściciel pałacyku....

  • Rok: 1864
  • Autor: Feliks Zabłocki
  • Źródło: Tygodnik Illustrowany. 1864, t. 9 nr 244, s. 193

Hrabina Jadwiga Potulicka (1873-1967) - ostatnia właścicielka pruszkowskiego pałacyku...

Hrabina Jadwiga Potulicka (1873-1967) - ostatnia właścicielka pruszkowskiego pałacyku...

  • Źródło: Zbiory Jana Wińczuka
Skip to content