menu

Budowę kościoła św. Kazimierza według projektu Czesława Domaniewskiego rozpoczęto w 1907 r., choć komitet budowy powołano już cztery lata wcześniej. W jego składzie znaleźli się m.in. hr. A. Potulicki, który podarował plac pod budowę świątyni, St. Majewski, Bielawski. St. Starzyński i Andrzej Gros. W 1907 roku na byłym targowisku wzniesiono drewnianą kaplicę, która podlegała wówczas pod parafię żbikowską. Pruszkowską parafię erygowano dopiero w 1913 roku. Pierwsze nabożeństwo w nieukończonym jeszcze kościele pod wezwaniem św. Kazimierza odprawiono w 1923 roku, ale na ostateczne ukończenie budowy, której zwieńczeniem był montaż hełmów na wieżach, wierni musieli czekać aż do 1982 roku. Budowa świątyni była możliwa w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców. W międzywojniu na rzecz budowy kościoła urządzano liczne zabawy i zrzutki, w których uczestniczyli pracownicy pruszkowskich fabryk. Jak wspomina Szymon Kucharski w albumie „Stary Pruszków”, „Kościół stał się swoistą kroniką historii naszego miasta – liczne płyty, pomniki i epitafia upamiętniają wydarzenia i ludzi szczególnie zasłużonych dla pruszkowskiej społeczności.”

Barak na miejscu budowy kościoła, początek XX w....

Barak na miejscu budowy kościoła, początek XX w....

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Kościół zniszczony podczas I wojny światowej...

Kościół zniszczony podczas I wojny światowej...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

W tle kościół św. Kazimierza, ok. 1912 r....

W tle kościół św. Kazimierza, ok. 1912 r....

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Ks. proboszcz Edward Tyszka...

Ks. proboszcz Edward Tyszka...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Pierwszy z lewej ks. Tyszka, drugi od prawej Czesław Domaniewski...

Pierwszy z lewej ks. Tyszka, drugi od prawej Czesław Domaniewski...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Towarzystwo Niewiast Chrześcijański św. Wincentego a Paulo...

Towarzystwo Niewiast Chrześcijański św. Wincentego a Paulo...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Towarzystwo Niewiast Chrześcijański św. Wincentego a Paulo...

Towarzystwo Niewiast Chrześcijański św. Wincentego a Paulo...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

W środku ks. Tyszka...

W środku ks. Tyszka...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Ksiądz Wacław Herr...

Ksiądz Wacław Herr...

 • Źródło: Zbiory pp. Zaborskich

"Echo Pruszkowskie" 1923 nr 10...

"Echo Pruszkowskie" 1923 nr 10...

Afisz, 1926 r....

Afisz, 1926 r....

 • Źródło: Polona

Kościół św. Kazimierza 1937-1939...

Kościół św. Kazimierza 1937-1939...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Kościół św. Kazimierza...

Kościół św. Kazimierza...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Kościół św. Kazimierza...

Kościół św. Kazimierza...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Kościół tuż po wojnie, fot. Wiesław Olszewski...

Kościół tuż po wojnie, fot. Wiesław Olszewski...

 • Źródło: Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe

Prezbiterium kościoła ufundowane przez pracowników fabryki ołówków "St. Majewski", rok 1939...

Prezbiterium kościoła ufundowane przez pracowników fabryki ołówków "St. Majewski", rok 1939...

 • Źródło: Zbiory pp. Zaborskich

Lata 90....

Lata 90....

 • Źródło: Zbiory Antoniego Gruchały
Skip to content