menu

Dzieje żbikowskiej parafii sięgają XIII wieku. Oficjalną datą erygowania parafii jest rok 1236, choć istnieją źródła sugerujące, że istniała już wcześniej. Parafia wraz z pobliskim folwarkiem należała do klucza dóbr biskupstwa poznańskiego. To tu zatrzymywał się biskup poznański, gdy wizytował mazowieckie parafie. Prawdopodobnie w XVI w. powstał pierwszy w Żbikowie murowany kościół pw. św. Andrzeja i św. Małgorzaty, który służył parafianom do początków XX w. Wraz z powstaniem warsztatów i fabryk, które przyczyniły się do rozwoju Żbikowa i Żbikówka, proboszcz Szczucki podjął decyzję o budowie nowej świątyni. Nowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny powstawał w latach 1906-1914 według projektu Henryka Gaya. Już w drugiej połowie października 1914 r. kościół został częściowo zniszczony w wymianie ognia artyleryjskiego między armią niemiecką stacjonującą w okolicach Helenowa a armią rosyjską, której baterie mieściły się w okolicach Szkółek żbikowskich rodziny Hoserów. W międzywojniu świątynie odbudowano, w dużej mierze dzięki zbiórkom urządzanym wśród parafian. Ówcześni proboszczowie – ks. Tadeusz Czechowski (1916-1928) i ks. Franciszek Dyżewski (1928-1953) – znacznie ożywili życie kulturalne Żbikowa. Przy parafii działały liczne stowarzyszenia, chór, a od 1928 r. ukazywała się pod auspicjami Ligi Katolickiej gazeta „Dzwon Żbikowa”. Rok później otwarto także salę im. Ks. Kordeckiego, w której do dziś odbywają się koncerty, spotkania i wykłady.

Żbikowski kościół pod wezwaniem św. Andrzeja i św. Małgorzaty ...

Żbikowski kościół pod wezwaniem św. Andrzeja i św. Małgorzaty ...

 • Rok: ok. 1890
 • Źródło: Zbiory Jolanty Wagner

Pocztówka reklamująca budowę kościoła pw. NPNMP...

Pocztówka reklamująca budowę kościoła pw. NPNMP...

 • Rok: 1908
 • Źródło: "Album 750-lecia Parafii Żbikowskiej"

Kościół pw. NPNMP w Żbikowie...

Kościół pw. NPNMP w Żbikowie...

 • Rok: 1908
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Plebania kościoła pw. NPNMP...

Plebania kościoła pw. NPNMP...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Kościół zniszczony podczas ostrzału artyleryjskiego w październiku 1914 r....

Kościół zniszczony podczas ostrzału artyleryjskiego w październiku 1914 r....

 • Rok: ok. 1914
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Ks. proboszcz Tadeusz Czechowski...

Ks. proboszcz Tadeusz Czechowski...

 • Źródło: "Album 750-lecia Parafii Żbikowskiej"

Pocztówka międzywojenna...

Pocztówka międzywojenna...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Zbiory Ewy Mościckiej

Chór "Organ" pod batutą Lucjana Zaremby...

Chór "Organ" pod batutą Lucjana Zaremby...

 • Rok: 1920
 • Źródło: Zbiory Kazimierza Zawadzkiego

Jedno ze stowarzyszeń działających przy żbikowskiej parafii...

Jedno ze stowarzyszeń działających przy żbikowskiej parafii...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Zbiory Kamili Rutki

Ks. proboszcz Franciszek Dyżewski...

Ks. proboszcz Franciszek Dyżewski...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Zbiory pp. Gruchałów

Ks. proboszcz Franciszek Dyżewski...

Ks. proboszcz Franciszek Dyżewski...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Zbiory pp. Gruchałów

Pierwszy numer "Dzwonu Żbikowa" ...

Pierwszy numer "Dzwonu Żbikowa" ...

 • Rok: 1928
 • Źródło: Cyfrowe Mazowsze

Archiwalny numer "Dzwonu Żbikowa"...

Archiwalny numer "Dzwonu Żbikowa"...

 • Rok: 1928
 • Źródło: Zbiory Ewy Mościckiej

Afisz reklamujący zabawę na dokończenie kościoła parafialnego w Żbikowie...

Afisz reklamujący zabawę na dokończenie kościoła parafialnego w Żbikowie...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Polona

Pamiątka pielgrzymki do Częstochowy, 20 III 1933...

Pamiątka pielgrzymki do Częstochowy, 20 III 1933...

 • Rok: 1933

Otwarcie sezonu Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie...

Otwarcie sezonu Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie...

 • Rok: 1933
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Żbikowski kościół w międzywojniu...

Żbikowski kościół w międzywojniu...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Żbikowski kościół w międzywojniu...

Żbikowski kościół w międzywojniu...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Żbikowski kościół w międzywojniu...

Żbikowski kościół w międzywojniu...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Żbikowski kościół w międzywojniu...

Żbikowski kościół w międzywojniu...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Zbiory Ewy Mościckiej

Staw przy Kościele...

Staw przy Kościele...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Zbiory Kazimierza Męczkowskiego

Paweł Prętkiewicz na tle przykościelnego stawu...

Paweł Prętkiewicz na tle przykościelnego stawu...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Zbiory pp. Prętkiewiczów

Uczestnicy zajęć teatralnych przy sali im. ks. Kordeckiego...

Uczestnicy zajęć teatralnych przy sali im. ks. Kordeckiego...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Zbiory pp. Gruchałów

Uroczystość I komunii świętej...

Uroczystość I komunii świętej...

 • Rok: 1952
 • Źródło: Zbiory Elżbiety Jarzębowskiej

I komunia braci Krzyczkowskich...

I komunia braci Krzyczkowskich...

 • Rok: 1954
 • Źródło: Zbiory pp. Krzyczkowskich

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

 • Rok: Koniec lat 50.
 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

 • Rok: Koniec lat 50.
 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

 • Rok: Koniec lat 50.
 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

I komunia p. Ligii Kosno-Gębki...

 • Rok: Koniec lat 50.
 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Pocztówka okolicznościowa...

Pocztówka okolicznościowa...

 • Rok: 1957
 • Źródło: Zbiory pp. Gruchałów

Pani Ewa Mościcka na tle przykościelnego stawu...

Pani Ewa Mościcka na tle przykościelnego stawu...

I komunia p. Elżbiety Olędzkiej...

I komunia p. Elżbiety Olędzkiej...

 • Rok: 1964

Imieniny księdza...

Imieniny księdza...

 • Rok: Lata 60.
 • Źródło: Zbiory pp. Olędzkich

Imieniny księdza...

Imieniny księdza...

 • Rok: Lata 60.
 • Źródło: Zbiory pp. Olędzkich

Członkowie przykościelnego chóru...

Członkowie przykościelnego chóru...

 • Rok: Lata 60.
 • Źródło: Zbiory pp. Olędzkich

Uroczystość Bożego Ciała...

Uroczystość Bożego Ciała...

 • Źródło: Zbiory pp. Gruchałów

Uroczystość Bożego Ciała...

Uroczystość Bożego Ciała...

 • Rok: 1983
 • Źródło: Zbiory p. Kornickiej

Cegiełka na remont kościoła...

Cegiełka na remont kościoła...

 • Źródło: Zbiory Kazimierza Zawadzkiego

Broszura poświęcona historii parafii...

Broszura poświęcona historii parafii...

 • Rok: Lata 90.
 • Źródło: Zbiory Kazimierza Zawadzkiego
Skip to content