menu

Nieistniejący już park Bersohna usytuowany był nad rzeką Utratą. Jego granice wyznaczały tory drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i dzisiejsze ulice Parkowa, Sobieskiego oraz Kościuszki. Po zakończeniu I wojny światowej teren parku rozparcelowano, a wyznaczone działki sprzedano pod zabudowę. Wykonane przed I wojną fotografie pochodzą z archiwum rodziny Wolframów, które udostępnili Muzeum Dulag 121 państwo Krystyna i Zdzisław Zaborscy.

Staw w parku Bersohna...

Staw w parku Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Staw w parku Bersohna...

Staw w parku Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Park Bersohna...

Park Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Staw w parku Bersohna...

Staw w parku Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Lodownia w parku Bersohna...

Lodownia w parku Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Staw w parku Bersohna...

Staw w parku Bersohna...

  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich
Skip to content