menu

Program Domu Kultury Kolejarza – październik 1970

Dom Kolejarza prowadzony przez Związek Zawodowy Kolejarzy mieścił się w zaprojektowanym przez cenionych architektów Barbarę i Stanisława Brukalskich budynku przy ul. Bolesława Prusa. Jego budowę ukończono już w 1939 roku, ale wybuch wojny uniemożliwił uruchomienie placówki. W czasie okupacji niemieckie władze urządziły w nim Deutsches Haus – dom kultury tylko dla Niemców, a kolejarze przejęli go w 1945 roku. W okresie powojennym był to jeden z najprężniej działających ośrodków kultury w mieście. Działało w nim kino „Oświata”, odbywały się spotkania i próby towarzystw śpiewaczych i tanecznych, a nawet mecze bokserskie. Niestety, unikatowy budynek zburzono w 2004 roku.  Kopię program „Kolejarza” na październik 1970 roku przekazał Muzeum Dulag 121 pan Miłosz Zaborski.

Skip to content