menu

Pruszkowskie Towarzystwo Cyklistów – sezon 1933 r.

Pruszkowskie Towarzystwo Cyklistów powstało w 1927 roku z inicjatywy J. Kowalskiego. Początkowo jego siedziba mieściła się przy ulicy Nadrzecznej, a od lat 30. przy ulicy Pięknej 9a. Towarzystwo organizowało liczne imprezy, m.in. uroczyste otwarcia i zamknięcia sezonu, biegi kolarskie na różnych dystansach oraz zloty cyklistów. Fotografie dokumentujące sezon 1933 roku pochodzą z archiwum Stefana Woydy znajdującego się obecnie w zbiorach Książnicy Pruszkowskiej.

Otwarcie sezonu TCP - przed kościołem, 23 IV 1933...

Otwarcie sezonu TCP - przed kościołem, 23 IV 1933...

Otwarcie sezonu TCP - Powrót z kościoła, 23 IV 1933...

Otwarcie sezonu TCP - Powrót z kościoła, 23 IV 1933...

Wbijanie gwoździa przez prezesa Kluby Skoda w sztandar TCP, 14 V 1933...

Wbijanie gwoździa przez prezesa Kluby Skoda w sztandar TCP, 14 V 1933...

Motocyklowy zjazd gwiazd, 21 V 1933...

Motocyklowy zjazd gwiazd, 21 V 1933...

Mogiła Powstańców pod Warką, 3 VII 1933 ...

Mogiła Powstańców pod Warką, 3 VII 1933 ...

Warka - Nad Pilicą wycieczka TCP, 3 VII 1933...

Warka - Nad Pilicą wycieczka TCP, 3 VII 1933...

Milanówek, 5 VII 32...

Milanówek, 5 VII 32...

Warka, "poleżenie" wycieczki Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 30 VII 1933...

Warka, "poleżenie" wycieczki Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 30 VII 1933...

Warka - Nad grobem Wysockiego, 3 VIII 1933...

Warka - Nad grobem Wysockiego, 3 VIII 1933...

Wieliczka, 5 VIII 1933...

Wieliczka, 5 VIII 1933...

Popowo nad Bugiem - wycieczka TCP, 15 VIII 1933...

Popowo nad Bugiem - wycieczka TCP, 15 VIII 1933...

Popowo nad Bugiem - przed powrotem, 15 VIII 1933...

Popowo nad Bugiem - przed powrotem, 15 VIII 1933...

W drodze do Arkadii, 20 VIII 1933...

W drodze do Arkadii, 20 VIII 1933...

Bolimów, 20 VIII 1933...

Bolimów, 20 VIII 1933...

Bieg 100 km o mistrzostwo miasta Pruszkowa - Po rozdaniu nagród, 3 IX 1933...

Bieg 100 km o mistrzostwo miasta Pruszkowa - Po rozdaniu nagród, 3 IX 1933...

Wilanów - 250-lecie Odsieczy wiedeńskiej,, 17 IX 1933...

Wilanów - 250-lecie Odsieczy wiedeńskiej,, 17 IX 1933...

Wilanów - 250-lecie Odsieczy wiedeńskiej - przed pałacem, 17 IX 1933...

Wilanów - 250-lecie Odsieczy wiedeńskiej - przed pałacem, 17 IX 1933...

Skolimów - przed kościołem, 17 IX 1933...

Skolimów - przed kościołem, 17 IX 1933...

Bieg skończony 25 km, 24 IX 1933...

Bieg skończony 25 km, 24 IX 1933...

Członkowie Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 1933...

Członkowie Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 1933...

Człokowie Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 1933...

Człokowie Towarzystwa Cyklistów Pruszkowskich, 1933...

Zamknięcie sezonu TCP - Po biegu 50 km i Seniorów 20 km, 1 X 1933...

Zamknięcie sezonu TCP - Po biegu 50 km i Seniorów 20 km, 1 X 1933...

Zamknięcie sezonu TCP, 1 X 1933...

Zamknięcie sezonu TCP, 1 X 1933...

Skip to content