menu

W 1915 r. władze rosyjskie wydały zgodę na utworzenie Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) – polskiej organizacji udzielającej pomocy aprowizacyjnej, mieszkaniowej i medycznej w trudnym czasie Wielkiej Wojny. Tego samego roku w Pruszkowie zaczęły powstawać Rady Miejscowe Opiekuńcze, będące kontynuacją pracy działających od 1914 r. Komitetów Obywatelskich Gminy Pruszków, które przystąpiły do organizowania kuchni, pomocy lekarskiej, ochronek, a w 1916 r. także burs dla biednych i osieroconych dzieci. Pruszków wyszedł z Wielkiej Wojny „zniszczony i częściowo wyludniony – pisał Marian Skwara w „Historii Pruszkowa” (Pruszków 2011) – a jednocześnie z dużą liczbą uchodźców ze Wschodu, w tym ponad tysiącem osieroconych dzieci wojny. (…) Bezrobocie i niedostatek były powszechne” . Choć organizacja oficjalnie zakończyła swoją działalność w 1918 r., pruszkowski oddział RGO (z siedzibą przy ul. Stalowej 20) pod kierownictwem Zenona Rutkowskiego działał do późnych lat 20. We wspomnianym okresie w Pruszkowie działało kilka burs (głównie na Żbikowie, w tym aż 5 na ul. Narodowej), kuchni dla ubogich oraz sieć sklepów, które w warunkach galopującej inflacji sprzedawały podstawowe produkty żywnościowe i opał po cenach urzędowych.

Kamienica przy ul. Narodowej na Żbikowie...

Kamienica przy ul. Narodowej na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Szpital przy ul. Pańskiej na Żbikowie...

Szpital przy ul. Pańskiej na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki przed sklepem Kuklińskiego (róg ul. 3 Maja i ul. Szkolnej) na Żbikowie...

Dzieci z ochronki przed sklepem Kuklińskiego (róg ul. 3 Maja i ul. Szkolnej) na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Przed sklepem RGO...

Przed sklepem RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Kamienica na Żbikowie...

Kamienica na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Pruszkowska kamienica...

Pruszkowska kamienica...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Skład opału...

Skład opału...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Pruszków...

Pruszków...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Skład drewna...

Skład drewna...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

ul. Szkolna, Żbików...

ul. Szkolna, Żbików...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sklep Rady Miejscowej Opiekuńczej w Pruszkowie...

Sklep Rady Miejscowej Opiekuńczej w Pruszkowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sklep Rady Miejscowej Opiekuńczej w Pruszkowie, róg ul. Prusa i ul. Niecałej...

Sklep Rady Miejscowej Opiekuńczej w Pruszkowie, róg ul. Prusa i ul. Niecałej...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Pracownice sklepu RGO...

Pracownice sklepu RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zaopatrzenie z darów zagranicznych...

Zaopatrzenie z darów zagranicznych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zaopatrzenie z darów zagranicznych...

Zaopatrzenie z darów zagranicznych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Bursa szkolna przy ul. Narodowej na Żbikowie...

Bursa szkolna przy ul. Narodowej na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Kuchnia RGO...

Kuchnia RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Pracownice kuchni centralnej RGO...

Pracownice kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Pracownice kuchni centralnej RGO...

Pracownice kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

Wnętrze kuchni centralnej RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zarząd RGO w Pruszkowie. Od lewej: Cyprian Wojciechowski (członek), dr Jerzy Więckowski (wiceprezes)...

Zarząd RGO w Pruszkowie. Od lewej: Cyprian Wojciechowski (członek), dr Jerzy Więckowski (wiceprezes), Zenon Rutkowski (prezes), Stanisława Timme (członek)...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Posiedzenie zarządu RGO w Pruszkowie Od lewej: dr Jerzy Więckowski (wiceprezes), Zenon Rutkowski (p...

Posiedzenie zarządu RGO w Pruszkowie Od lewej: dr Jerzy Więckowski (wiceprezes), Zenon Rutkowski (prezes), Cyprian Wojciechowski (członek), ...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zajęcia szkolne w jednej z burs...

Zajęcia szkolne w jednej z burs...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zajęcia szkolne w jednej z burs...

Zajęcia szkolne w jednej z burs...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Gabinet opatrunkowy...

Gabinet opatrunkowy...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wychowankowie szkoły wileńskiej na Żbikowie...

Wychowankowie szkoły wileńskiej na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Bursa im. "3 Maja"...

Bursa im. "3 Maja"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Bursa im. "3 Maja"...

Bursa im. "3 Maja"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Kaplica w jednej z ochronek RGO...

Kaplica w jednej z ochronek RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

Dzieci z pruszkowskiej ochronki...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Ogród w gospodarstwie rolnym RGO Pruszków uprawianym przez dzieci z ochronek...

Ogród w gospodarstwie rolnym RGO Pruszków uprawianym przez dzieci z ochronek...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sieroty wojenne...

Sieroty wojenne...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sypialnia w jednej z ochronek...

Sypialnia w jednej z ochronek...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Umywalnia...

Umywalnia...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci przy posiłku...

Dzieci przy posiłku...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dziewczynki ze schroniska nr VII, tzw. wileńskiego, podczas nauki szycia...

Dziewczynki ze schroniska nr VII, tzw. wileńskiego, podczas nauki szycia...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Powrót ze szkoły pensjonariuszy ochronki RGO, ul. Szkolna na Żbikowie...

Powrót ze szkoły pensjonariuszy ochronki RGO, ul. Szkolna na Żbikowie...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki pod sztandarem...

Dzieci z ochronki pod sztandarem...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

Dzieci z ochronki nr 1, tzw. ochronki "otwartej"...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Młodzież z bursy im. 3 Maja podczas gimnastyki...

Młodzież z bursy im. 3 Maja podczas gimnastyki...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci w ochronce pod sztandarem...

Dzieci w ochronce pod sztandarem...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki pod sztandarem...

Dzieci z ochronki pod sztandarem...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Dzieci z ochronki podczas zabawy...

Dzieci z ochronki podczas zabawy...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Sala chorych...

Sala chorych...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zajęcia techniczne...

Zajęcia techniczne...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Chłopcy z pruszkowskiej bursy...

Chłopcy z pruszkowskiej bursy...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Zbiórka dzieci z tzw. schronisk zamkniętych RGO...

Zbiórka dzieci z tzw. schronisk zamkniętych RGO...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Wychowawcy i młodzież z bursy im. 3 Maja...

Wychowawcy i młodzież z bursy im. 3 Maja...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Bursa im. 3 Maja - szatnia...

Bursa im. 3 Maja - szatnia...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Ochronka RGO - centralna pralnia...

Ochronka RGO - centralna pralnia...

 • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska
Skip to content