menu

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie powstało z inicjatywy hr. Antoniego Potulickiego – z jednej strony jako pierwsza profesjonalna straż pożarna w Pruszkowie, z drugiej jako przykrywka dla działalności niepodległościowej. Zgodę ze strony władz rosyjskich komitet założycielski uzyskał w maju 1911 roku, a 25 sierpnia 1912 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru jednostki. Straż ogniowa utrzymywana była w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu jej pierwszego prezesa hr. Potulickiego, który przekazał teren w obrębie swojej posiadłości z przeznaczeniem na plac ćwiczeniowy. Na Żbikowie to samo uczynił p. Orłowski, przekazując na rzecz straży plac mieszczący się na jego podwórzu. Funkcję pierwszego komendanta pruszkowsko-żbikowskiej straży pełnił Józef Troetzer.

"Głos Pruszkowa" nr 17-18, 1937...

"Głos Pruszkowa" nr 17-18, 1937...

Straż ogniowa przy kościele św. Kazimierza...

Straż ogniowa przy kościele św. Kazimierza...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Straż ogniowa przy wieży do ćwiczeń ufundowanej przez hr. Antoniego Potulickiego...

Straż ogniowa przy wieży do ćwiczeń ufundowanej przez hr. Antoniego Potulickiego...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie w pełnym składzie...

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie w pełnym składzie...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Ćwiczenia Straży Ogniowej...

Ćwiczenia Straży Ogniowej...

Sprzęt pożarniczy...

Sprzęt pożarniczy...

Troetzer Józef (1866-1937) - pierwszy naczelnik Straży Ogniowej...

Troetzer Józef (1866-1937) - pierwszy naczelnik Straży Ogniowej...

Jan Szczepkowski - jeden z inicjatorów powstania Straży...

Jan Szczepkowski - jeden z inicjatorów powstania Straży...