menu

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie powstało z inicjatywy hr. Antoniego Potulickiego – z jednej strony jako pierwsza profesjonalna straż pożarna w Pruszkowie, z drugiej jako przykrywka dla działalności niepodległościowej. Zgodę ze strony władz rosyjskich komitet założycielski uzyskał w maju 1911 roku, a 25 sierpnia 1912 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru jednostki. Straż ogniowa utrzymywana była w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu jej pierwszego prezesa hr. Potulickiego, który przekazał teren w obrębie swojej posiadłości z przeznaczeniem na plac ćwiczeniowy. Na Żbikowie to samo uczynił p. Orłowski, przekazując na rzecz straży plac mieszczący się na jego podwórzu. Funkcję pierwszego komendanta pruszkowsko-żbikowskiej straży pełnił Józef Troetzer. Fotografie pochodzą ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej.

Archiwalne fotografie:

Straż ogniowa przy kościele św. Kazimierza...

Straż ogniowa przy kościele św. Kazimierza...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Straż ogniowa przy wieży do ćwiczeń ufundowanej przez hr. Antoniego Potulickiego...

Straż ogniowa przy wieży do ćwiczeń ufundowanej przez hr. Antoniego Potulickiego...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie w pełnym składzie...

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Pruszkowie i Żbikowie w pełnym składzie...

  • Rok: ok. 1912-1914
  • Źródło: Archiwum Woydy/Książnica Pruszkowska

Ćwiczenia Straży Ogniowej...

Ćwiczenia Straży Ogniowej...

Sprzęt pożarniczy...

Sprzęt pożarniczy...

Troetzer Józef (1866-1937) - pierwszy naczelnik Straży Ogniowej...

Troetzer Józef (1866-1937) - pierwszy naczelnik Straży Ogniowej...

Jan Szczepkowski - jeden z inicjatorów powstania Straży...

Jan Szczepkowski - jeden z inicjatorów powstania Straży...

Wycinki z międzywojennej prasy pruszkowskiej:

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 20 V 1923...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 XII 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 19, 7 XII 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 7 IX 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 13, 7 IX 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 VII 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 10, 20 VII 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 15 VI 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 8, 15 VI 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 V 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 18 V 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 13 IV 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 4, 13 IV 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 23 III 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 23 III 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 23 III 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 23 III 1924...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 6 IX 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 6 IX 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 3 V 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 6 IX 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 6 IX 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 4 IV 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 4 IV 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 18 I 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 2, 18 I 1925...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 1 XI 1926...

„Echo Pruszkowskie” nr 1, 1 XI 1926...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 19 VI 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 19 VI 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 19 VI 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 9, 19 VI 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 15 V 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 7, 15 V 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 1 V 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 6, 1 V 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 20 II 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 3, 20 II 1927...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 16, 19 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 17, 9 IX 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 5 VIII 1928...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 29 IX 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 29 IX 1929...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 25 VIII 1929...

„Echo Pruszkowskie” nr 14, 25 VIII 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 16 VI 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 16 VI 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 21 IV 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 21 IV 1929...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 10 III 1929...

„Echo Pruszkowskie” nr 5, 10 III 1929...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 20 VII 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 20 VII 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 5, 1 VI 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 5, 1 VI 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 11 V 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 11 V 1930...

„Głos Pruszkowa” nr 9, 30 IX 1934...

„Głos Pruszkowa” nr 9, 30 IX 1934...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 24 VI 1934...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 24 VI 1934...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 6 X 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 6 X 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 6 X 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 6 X 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 11, 4 VIII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 11, 4 VIII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 7 VII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 7 VII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 7 VII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 7 VII 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 3 V 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 6, 3 V 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 5, 21 IV 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 5, 21 IV 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 10 III 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 10 III 1935...

„Głos Pruszkowa” nr 20, 29 XI 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 20, 29 XI 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 20 IX 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 16, 20 IX 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 21 VI 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 10, 21 VI 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 1 III 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 4, 1 III 1936...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 11 IV 1937...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 11 IV 1937...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 11 IV 1937...

„Głos Pruszkowa” nr 7, 11 IV 1937...

"Głos Pruszkowa" nr 17-18, 1937...

"Głos Pruszkowa" nr 17-18, 1937...

„Głos Pruszkowa” nr 15, 25 IX 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 15, 25 IX 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 12, 21 VIII 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 12, 21 VIII 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 8, 5 VI 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 8, 5 VI 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 6 III 1938...

„Głos Pruszkowa” nr 3, 6 III 1938...

Skip to content