menu

Brzegi Utraty, choć opinie o czystości jej wód budziły już w międzywojniu uzasadnione wątpliwości, stanowiła jedno najpopularniejszych miejsc, w których mieszkańcy dawnego Pruszkowa spędzali czas wolny. Gdy nadchodziły letnie upały pruszkowianie ruszali nad rzeczne kąpieliska, nad tzw. babski i chłopski dołek, o czym pisał w swoich wspomnieniach Henryk Krzyczkowski. Niegdyś starorzecze Utraty, po którym dziś nie ma już śladu, zasilało wody w stawach w parku Bersohna i Anielinie, a także w przydwornym parku hrabiny Potulickiej, który nie był jednak dostępny dla mieszkańców. W Anielinie odbywały się liczne imprezy plenerowe, w tym hucznie obchodzone wówczas wianki. Nad parkowym stawem (a czasem na wyspie) licznie zgromadzonym mieszkańcom przygrywały do tańca lokalne orkiestry dęte. Warto też wspomnieć o mostkach. W międzywojniu na terenie miasta przez rzekę przerzuconych było co najmniej dziewięć mostków i kładek, a w okresie powojennym doszły trzy kolejne.

Prawdopodobnie budowa mostku EKD...

Prawdopodobnie budowa mostku EKD...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Prawdopodobnie mostek na ul. Prusa...

Prawdopodobnie mostek na ul. Prusa...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Prawdopodobnie mostek na ul. Prusa...

Prawdopodobnie mostek na ul. Prusa...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Łaźnia miejska mieszcząca się przy mostku na ul. Prusa...

Łaźnia miejska mieszcząca się przy mostku na ul. Prusa...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Staw w Anielinie...

Staw w Anielinie...

 • Rok: Międzywojnie
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Starorzecze Utraty w parku Bersohna...

Starorzecze Utraty w parku Bersohna...

 • Źródło: Zbiory pp. Zaborskich

Most kolejowy na Utracie...

Most kolejowy na Utracie...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Harcerze podczas warty na moście kolejowym na Utracie...

Harcerze podczas warty na moście kolejowym na Utracie...

 • Rok: 1920
 • Źródło: Polona

Mostek na ul. Waryńskiego...

Mostek na ul. Waryńskiego...

 • Źródło: Zbiory pp. Olędzkich

Mostek na przedłużeniu ul. Elektrycznej...

Mostek na przedłużeniu ul. Elektrycznej...

 • Źródło: Zbiory

Mostek na przedłużeniu ul. Elektrycznej...

Mostek na przedłużeniu ul. Elektrycznej...

Malichy...

Malichy...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Grobla pęcicka, na wprost Tworek, nad rzeką koło stawu pęcickiego...

Grobla pęcicka, na wprost Tworek, nad rzeką koło stawu pęcickiego...

 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Pruszkowskiego

Łowienie ryb w Utracie...

Łowienie ryb w Utracie...

 • Źródło: Zbiory pp. Krzyczkowskich

Mostek na ul. Wiśniowej...

Mostek na ul. Wiśniowej...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Mostek na ul. Wiśniowej...

Mostek na ul. Wiśniowej...

Mostek na ul. Wiśniowej...

Mostek na ul. Wiśniowej...

 • Źródło: Zbiory Kazimierza Męczkowskiego

Mostek na ul. Wiśniowej...

Mostek na ul. Wiśniowej...

 • Źródło: Zbiory Kazimierza Męczkowskiego

Starorzecze Utarty w okolicach kościoła żbikowskiego...

Starorzecze Utarty w okolicach kościoła żbikowskiego...

 • Rok: Lata 50.
Skip to content