menu

W styczniu 1919 r. rozpoczęły się prace nad odgruzowywaniem niemal całkowicie zrujnowanego terenu żbikowskich warsztatów. Naprawiono część hal, a obok nich zbudowano prowizoryczne drewniane baraki, w których zorganizowano prace naprawcze, i w pierwszej połowie 1920 r. wznowiono pracę zakładu. Zatrudnienie znalazło w nim ok. 500 osób. Ze względu na znaczne zniszczenia w taborze kolejowym, jeszcze tego samego roku Rząd podjął decyzję o rozbudowie funkcjonujących na terenie Polski warsztatów kolejowych i parowozowni. Przeznaczono na ten cel 1,3 mld. marek, a pruszkowskie warsztaty miały się stać zakładem wzorcowym. Polskie Koleje Państwowe dokupiły ponad 130 tys. m2 terenu i w 1923 r. rozpoczęły rozbudowę. Część budynków zburzono a na ich miejscu wyrosły nowe hale naprawcze, wśród nich hala naprawy taboru osobowego, wówczas jedna z największych hal produkcyjnych w Polsce. Prace modernizacyjne ze względów na opóźnienia dostawców i kwestie wywłaszczeniowe, przeciągnęły się do 1928 r., a część prac wykończeniowych kontynuowano jeszcze w pierwszej połowie lat 30. Mimo to, już pod koniec lat 20. Warsztaty pod kierownictwem Wojciecha Radomskiego wróciły do swojej wiodącej roli, jako największego, zatrudniającego ok. 700 osób, pracodawcy w Pruszkowie. Przy warsztatach kwitło życie kulturalne i społeczne. Działał zarządzany przez Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych dom ludowy „Szwajcarnia”, sklep kooperatywy, zespoły taneczne, muzyczne i sportowe.

Odbudowane w międzywojniu Warsztaty Kolejowe PKP...

Odbudowane w międzywojniu Warsztaty Kolejowe PKP...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Gmach administracji Warsztatów Kolejowych PKP...

Gmach administracji Warsztatów Kolejowych PKP...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Gmach administracji Warsztatów Kolejowych PKP...

Gmach administracji Warsztatów Kolejowych PKP...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Członkowie I Koła Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Pruszkowie...

Członkowie I Koła Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w Pruszkowie...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Prawdopodobnie budynek tzw. Szwajcarnii, w tle hala naprawy wagonów osobowych...

Prawdopodobnie budynek tzw. Szwajcarnii, w tle hala naprawy wagonów osobowych...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Zbiory Ewy Mościckiej

Pracownicy Warsztatów w budowanej hali naprawy wagonów osobowych...

Pracownicy Warsztatów w budowanej hali naprawy wagonów osobowych...

 • Rok: Lata 20.
 • Źródło: Zbiory Kazimierza Zawadzkiego

Wagon w hali naprawy wagonów osobowych...

Wagon w hali naprawy wagonów osobowych...

 • Rok: Lata 30.
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Hala naprawy wagonów osobowych...

Hala naprawy wagonów osobowych...

 • Źródło: Książnica Pruszkowska

Parowozownia w Warsztatach Kolejowych PKP w Pruszkowie...

Parowozownia w Warsztatach Kolejowych PKP w Pruszkowie...

 • Rok: 1938
 • Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ul. 3 Maja, w widocznych w tle budynkach mieścił się sklep kooperatywy kolejowej i domu ludowego...

Ul. 3 Maja, w widocznych w tle budynkach mieścił się sklep kooperatywy kolejowej i domu ludowego...

Pożegnanie wieloletniego naczelnika warsztatów Wojciecha Radomskiego ...

Pożegnanie wieloletniego naczelnika warsztatów Wojciecha Radomskiego ...

 • Rok: 1935
 • Źródło: Książnica Pruszkowska

„Głos Pruszkowa” 1936 nr 17...

„Głos Pruszkowa” 1936 nr 17...

„Gazeta Robotnicza” z 21 VIII 1936...

„Gazeta Robotnicza” z 21 VIII 1936...

„Gazeta Robotnicza” z 21 VIII 1936...

„Gazeta Robotnicza” z 21 VIII 1936...

Dokument upoważniający do wejścia na teren warsztatów, awers...

Dokument upoważniający do wejścia na teren warsztatów, awers...

 • Źródło: Zbiory Zofii Kotlarskiej

Dokument upoważniający do wejścia na teren warsztatów, rewers...

Dokument upoważniający do wejścia na teren warsztatów, rewers...

 • Źródło: Zbiory Zofii Kotlarskiej

Antoni Boenisch, pracownik wydziału mechanicznego Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie...

Antoni Boenisch, pracownik wydziału mechanicznego Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie...

 • Źródło: Zbiory pp. Boenischów

Karta wstępu na teren Warsztatów Kolejowych...

Karta wstępu na teren Warsztatów Kolejowych...

 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Karta wstępu na teren Warsztatów Kolejowych...

Karta wstępu na teren Warsztatów Kolejowych...

 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej
Skip to content