menu

Latem 1909 roku w Częstochowie odbyła się wzorowana na wystawach światowych Wystawa Przemysłu i Rolnictwa. Na wydarzenie zaproszono między innymi przedstawicieli instytucji i reporterów z Czech. Licząca około 200 osób delegacja odwiedziła Częstochowę, a następnie koleją udała się do Warszawy. Reporter „Głosu Warszawskiego” (7 VIII 1909) donosił: „Przedewszystkiem ks. Lubomirski zawiadomił zebranych, że władze naczelne poleciły już władzom żandarmeryi kolejowej, ażeby te nie stawiały żadnych przeszkód w urządzeniu powitań dla gości czeskich, jadących z Granicy pociągiem nadzwyczajnym. Powitania te uroczyste z przyozdobieniem dworców, przemówieniami przedstawicieli mieszkańców miejscowych i okolicznych odbędą się na st. Gorzkowice, Częstochowa (dokąd, jak wiadomo, Czesi przybywają na Jasną Górę i na wystawę na dzień cały), Piotrków, Skierniewice, gdzie wyznaczono najdłuższy postój pociągu 35 minut i gdzie będzie podane drugie śniadanie, wreszcie Pruszków. Oprócz owacyi kwiatowych spotykać będą Czechów na stacyach tych orkierstry, grające odpowiednie utwory okolicznościowe.” Wykonane w 1909 r. fotografie pochodzą z archiwum rodziny Wolframów, który udostępnili Muzeum Dulag 121 państwo Krystyna i Zdzisław Zaborscy.

Stacja w Pruszkowie wita Czechów...

Stacja w Pruszkowie wita Czechów...

  • Rok: 1909
  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Wizyta Czechów w Polsce - na stacji w Pruszkowie w drodze do Warszawy...

Wizyta Czechów w Polsce - na stacji w Pruszkowie w drodze do Warszawy...

  • Rok: 1909
  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

Wizyta Czechów w Polsce - na stacji w Pruszkowie w drodze do Warszawy. W tle budynki przy dzisiejsze...

Wizyta Czechów w Polsce - na stacji w Pruszkowie w drodze do Warszawy. W tle budynki przy dzisiejszej ul. Waryńskiego...

  • Rok: 1909
  • Źródło: Archiwum Krystyny i Zdzisława Zaborskich

"Głos Warszawski" nr 215, 7 VII 1909...

"Głos Warszawski" nr 215, 7 VII 1909...

Skip to content