menu

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (1945-1997)

Odbudowę częściowo zniszczonych podczas II wojny światowej warsztatów rozpoczęło się już w styczniu 1945 roku – w pierwszych dniach po wyjeździe z Pruszkowa wojsk niemieckich. Teren wymagał uprzątnięcia, gdyż jeszcze do 18 stycznia funkcjonował tam obóz przejściowy Durchgangslager 121. Po zakupie maszyn wywiezionych przez okupanta Warsztaty Główne Wagonowe wznowiły działalność. Szybko odzyskały status największego pracodawcy w mieście. W drugiej połowie lat 50. warsztaty, które niebawem władze kolejowe przemianują na Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie – zmodernizowano. Rozpoczęto m.in. produkcję na miejscu precyzyjnych elementów technicznych do naprawy wagonów. Do Pruszkowa zaczęli przybywać młodzi inżynierowie, którzy osiedlali się wraz z rodzinami na rozrastającym się osiedlu kolejowym przylegającym do zakładu. Niebawem ZNTK Pruszków zyskało rangę zakładu przodującego i odznaczone zostało orderem Sztandaru Pracu. W 1969 r. w dniu pogrzebu przywódcy komunistycznego Wietnamu Ho Chi Minha ZNTK nazwano jego imieniem. Tuż za bramą wjazdową na teren zakładów w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik patronki kolejarzy św. Katarzyny, umieszczono płaskorzeźbę z wizerunkiem prezydenta Demokratycznej Republiki Wietnamu. W kolejnych latach warsztaty odwiedzały wizytacje wietnamskich oficjeli, zaś na terenie zakładu odbywały się wiece „poparcia” dla komunistycznego Wietnamu. W 1990 roku Zakład – przemianowany na ZNTK im. Bohaterów Warszawy – hucznie obchodził stulecie swojego istnienia. Niestety już siedem lat później został zlikwidowany.

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

 • Rok: Lata 40.
 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

 • Rok: Lata 40.
 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

 • Rok: Lata 40.
 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

Odbudowa i rozbudowa zniszczonych podczas II wojny światowej...

 • Rok: Lata 40.
 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Jan Ucieszyński - pracownik warsztatów, w latach czterdziestych ich naczelnik...

Jan Ucieszyński - pracownik warsztatów, w latach czterdziestych ich naczelnik...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Dziecięca orkiestra dęta na terenie ZNTK...

Dziecięca orkiestra dęta na terenie ZNTK...

 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy - awers...

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy - awers...

 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy - rewers...

Legitymacja członkowska Związku Zawodowego Kolejarzy - rewers...

 • Źródło: Zbiory Elżbiety Pajewskiej

Zbiory Justyny Tyranowskiej...

Zbiory Justyny Tyranowskiej...

Odznaczenie "Przodujący Kolejarz PRL" ...

Odznaczenie "Przodujący Kolejarz PRL" ...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Legitymacja członkowska w klubie "Kolejarz"...

Legitymacja członkowska w klubie "Kolejarz"...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Brygada spawalnicza ZNTK...

Brygada spawalnicza ZNTK...

 • Źródło: Zbiory Justyny Tyranowskiej

Zbiory Justyny Tyranowskiej...

Zbiory Justyny Tyranowskiej...

Pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Wagonów Osobowych...

Pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Wagonów Osobowych...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Henryk Kosno...

Henryk Kosno...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Wagonów Osobowych...

Pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Wagonów Osobowych...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

 • Źródło: Zbiory Angeliki Sobańskiej

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

 • Źródło: Zbiory Angeliki Sobańskiej

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

 • Źródło: Zbiory Angeliki Sobańskiej

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

 • Źródło: Zbiory Angeliki Sobańskiej

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

Masówka potępiająca chińską agresję w Wietnamie...

 • Źródło: Zbiory Angeliki Sobańskiej

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Wizyta delegacji wietnamskiej...

Wizyta delegacji wietnamskiej...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Hala warsztatowa...

Hala warsztatowa...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Uroczystość upamiętnienie więźniów obozu Dulag 121...

Uroczystość upamiętnienie więźniów obozu Dulag 121...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Święto 1 maja w ZNTK ...

Święto 1 maja w ZNTK ...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Uroczystość związana z przyznaniem Zakładowi orderu Sztandar Pracy...

Uroczystość związana z przyznaniem Zakładowi orderu Sztandar Pracy...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Ćwiczenia kolejowej jednostki straży pożarnej...

Ćwiczenia kolejowej jednostki straży pożarnej...

 • Źródło: Zbiory Justyny Tyranowskiej

Przepustka uprawniająca do wejścia na teren ZNTK - awers...

Przepustka uprawniająca do wejścia na teren ZNTK - awers...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Przepustka uprawniająca do wejścia na teren ZNTK - rewers...

Przepustka uprawniająca do wejścia na teren ZNTK - rewers...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Pismo...

Pismo...

 • Źródło: Zbiory Ligii Kosno-Gębki

Pracownicy Wydziału Kaligrafii ZNTK...

Pracownicy Wydziału Kaligrafii ZNTK...

 • Źródło: Zbiory Melanii Witek

Pracownik Wydziału Kaligrafii ZNTK Ryszard Jackowski podczas pracy...

Pracownik Wydziału Kaligrafii ZNTK Ryszard Jackowski podczas pracy...

Pracownik Wydziału Kaligrafii ZNTK Ryszard Jackowski podczas pracy...

Pracownik Wydziału Kaligrafii ZNTK Ryszard Jackowski podczas pracy...

Zamek zbudowany przed jedną z hal przez pracowników Wydziału Kaligrafii ZNTK...

Zamek zbudowany przed jedną z hal przez pracowników Wydziału Kaligrafii ZNTK...

Święto kolejarza, 1984 rok...

Święto kolejarza, 1984 rok...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZNTK Pruszków...

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZNTK Pruszków...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Honorowy krwiodawca Wiesław Pośpiech...

Honorowy krwiodawca Wiesław Pośpiech...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Okolicznościowa broszura wydana z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

Okolicznościowa broszura wydana z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Okolicznościowa naklejka wydana z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

Okolicznościowa naklejka wydana z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

 • Źródło: Zbiory Muzeum Dulag 121

Okolicznościowy proporczyk wydany z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

Okolicznościowy proporczyk wydany z okazji setnej rocznicy istnienia warsztatów...

 • Źródło: Zbiory Wiesława Pośpiecha

Zbiory Miłosza Zaborskiego...

Zbiory Miłosza Zaborskiego...

Skip to content