menu

Uroczystości rocznicowe związane z Obozem Dulag 121 w Pruszkowie

Uroczystości rocznicowe związane z Obozem Dulag 121 w Pruszkowie

30 września 2011
12:00
Muzeum Dulag 121

Pod Pomnikiem „Tędy przeszła Warszawa” odprawiona zostanie polowa Msza Święta. Po okolicznościowych przemówieniach u stóp topoli, świadka tamtych dni, złożone zostaną wieńce.

W uroczystości wezmą udział kombatanckie i szkolne poczty sztandarowe z całego Powiatu Pruszkowskiego. Organizatorem uroczystości jest tradycyjnie Urząd Miejski w Pruszkowie.

„W 1944 roku społeczeństwo Pruszkowa niosło wygnańcom wszelką pomoc. Dziś niesie pamięć, cześć i zadumę. Weźmy udział w uroczystości” – napisał zapraszając na uroczystości Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński.

Skip to content