menu

Lista Pamięci

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie od początku swojego istnienia prowadzi projekt badawczy, którego celem jest zebranie informacji o jak największej liczbie osób, które przeszły przez obóz przejściowy w Pruszkowie.

Szacuje się, że łącznie w obozie pruszkowskim między 6 sierpnia 1944 r. a 16 stycznia 1945 r. znalazło się około 650 tysięcy osób z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Równocześnie Muzeum zbiera informacje o osobach z Pruszkowa i okolic, które niosły pomoc wypędzonym i potrzebującym zarówno na terenie obozu jak i poza nim.

Niestety, nie zachowały się praktycznie żadne imienne spisy osób, które przeszły przez obóz pruszkowski, dlatego przygotowywany przez Muzeum spis jest tworzony na podstawie kwerend źródłowych i informacji zebranych od żyjących więźniów obozu lub ich najbliższych, którzy zgodzili się taką informację przekazać do Muzeum Dulag 121.

Lista Pamięci będzie na bieżąco uzupełniania dzięki kolejnym kwerendom i docieraniu do byłych więźniów obozu oraz osób im pomagających. Dodatkowo Muzeum zbiera relacje w formie pisanej i audiowizualnej.

Każdą osobę, która przeszła przez obóz Dulag 121 w Pruszkowie lub będącą w posiadaniu informacji o takich osobach, Muzeum Dulag 121 prosi o kontakt mailowy: dulag@dulag121.pl lub telefoniczny: (22) 758 86 63 lub bezpośredni – adres i godziny otwarcia Muzeum w zakładce Kontakt.

„Lista Pamięci” znajduje się tutaj.

Skip to content