menu

Zakończył się XVI Festiwal Nauki

Zakończył się XVI Festiwal Nauki

W tym roku po raz pierwszy Muzeum Dulag 121 wzięło udział w Festiwalu Nauki. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili podczas 4 spotkań weekendowych oraz uczestniczyli w lekcjach festiwalowych.

Spotkania weekendowe były okazją do poznania wielu aspektów historii i funkcjonowania obozu przejściowego Dulag 121: genezy jego powstania, topografii, organizacji obozowego życia, sposobów ucieczki. Każde spotkanie gromadziło wiele osób zainteresowanych historią. Podsumowaniem i zarazem ostatnim festiwalowym wydarzeniem była dyskusja na temat tego, co współczesny człowiek może wynieść z obozowego doświadczenia. Naszymi gośćmi byli dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski – socjolog (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Mateusz Werner – filozof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Z ekspertami oraz uczestnikami spotkania rozmawialiśmy o sytuacji zamknięcia w obozie koncentracyjnym lub przejściowym, o różnorakich ludzkich postawach oraz o tym, czy można jednoznacznie oddzielić zło i dobro. Mamy nadzieję, że zapis tej dyskusji w przyszłym roku ukaże się w muzealnej publikacji.

Drugim elementem naszego uczestnictwa w Festiwalu Nauki była oferta lekcji festiwalowych. Mamy nadzieję, że uczniowie szkół warszawskich i lokalnych, którzy w nich uczestniczyli, zyskali szerszy obraz wojennej historii stolicy.

Już teraz zapraszamy na kolejny Festiwal Nauki!

Skip to content